02. april 2020
Ny information om frisør- og kosmetikerfagets prøver
Frisørsvendeprøverne flyttes til juni måned
Kosmetikereleverne får besked om datoer direkte fra deres skole


Efter statsministerens udmelding om at det forventes, at Danmark efter påske kun gradvis bliver åbnet op, at der skal arbejdes med forskudte arbejdstider og ikke mindst, at vi stadig skal holde afstand – har Uddannelsesudvalget besluttet, at det sikreste er at flytte svendeprøverne hen til juni måned. 


Dette, for at skabe ro på nu og når der åbnes igen, så eleverne har den fornødne tid til at træne til svendeprøven og samtidig tid til at tage hånd om og pleje kunder i salonen efter nedlukningen. 


Frisør svendeprøverne bliver derfor flyttet til 22. og 23. juni 2020. 


Det vil stadig blive afviklet som 1 dags svendeprøver, som hidtil udmeldt og stadig med disciplinerne 2, 3 og 4 på personlige modeller. 

De elever, der skulle op den 27. april (20+21/4) vil blive flyttet til den 22. juni. 

De elever, der skulle op den 28. april (27+28/4) vil blive flyttet til den 23. juni. 


Bekendtgørelse 255 af 21/03/2020 har givet institutionerne lovhjemmel til at indhente information om ønsket forlængelse af elevens uddannelsesaftale, når en svendeprøve flyttes grundet COVID-19.  Derfor vil der i nær fremtid blive taget kontakt til jer fra den erhvervsskole i benytter. 


De elever, der er udlært inden svendeprøverne den 22. og 23. juni får automatisk et administrativt svendebevis med mindre eleven og arbejdgiver er enige om at søge om en forlængelse.

Ønsker både virksomhed og elev at eleven får forlængelse og dermed mulighed for at gå til svendeprøven, bedes I udfylde et ”Tillæg til uddannelsesaftale”, hvor både virksomhed og elev skriver under. Tillægget kan findes via nedenstående link: https://www.uvm.dk/SearchResultPage?q=uddannelsesaftale

Tillægget til uddannelsesaftalen skal sendes hurtigst muligt til den erhvervsskole der benyttes. 


Hvis virksomheden eller eleven ikke ønsker en forlængelse, indstiller erhvervsskolen derfor til Uddannelsesudvalget for frisører og kosmetikere, at eleven får udstedt et administrativt uddannelsesbevis (svendebrev). Dette indebærer ligeledes at virksomheden skal indsende en praktikerklæring på eleven, for at beviset kan udstedes.


Praktikerklæringen sendes i underskreven stand til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1620 København V eller på sus@sus-udd.dk

Praktikerklæring kan findes via nedenstående link. https://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/uddannelse


Kosmetiker eleverne får besked, direkte fra den skole de er tilknyttet, vedrørende deres skoleprøve.

opdateret 3/4


Shooting Star, Foto: Julie Dam