03. april 2020
Nyt om kosmetiker svendeprøverne
Se de nye datoer her. Prøverne skal som noget nyt udføres på personlige modeller

Efter statsministerens udmelding om at det forventes, at Danmark efter påske kun gradvis bliver åbnet op, at der nok skal arbejdes med forskudte arbejdstider og ikke mindst, at vi stadig skal holde afstand – har Uddannelsesudvalget besluttet, at det sikreste er, at flytte svendeprøverne hen til juni måned.


Dette, for at skabe ro på nu og når der åbnes igen, at eleverne har den fornødne tid til at træne til svendeprøven og samtidig tid til tage hånd om og pleje deres kunder efter nedlukningen.


Kosmetiker svendeprøverne bliver derfor flyttet til følgende dag:

Aalborg/TECH College: 16. juni

Odense/SDE: 22. og 23. juni.

København/Next: 2. og 3. juli


Prøven skal som noget nyt, udføres på personlige modeller


Bekendtgørelse 255 af 21/03/2020 har givet institutionerne lovhjemmel til at indhente information om ønsket forlængelse af elevens uddannelsesaftale, når en svendeprøve flyttes grundet COVID-19. 

Derfor vil der i nær fremtid blive taget kontakt til jer fra den erhvervsskole I benytter.


Ønsker både virksomhed og elev at eleven får forlængelse og dermed mulighed for at gå til svendeprøven, bedes I udfylde et ”Tillæg til uddannelsesaftale”, hvor både virksomhed og elev skriver under.


Tillægget kan findes via nedenstående link:

https://www.uvm.dk/SearchResultPage?q=uddannelsesaftale

Tillægget til uddannelsesaftalen skal sendes hurtigst muligt til den erhvervsskole, der benyttes.

Hvis virksomheden eller eleven ikke ønsker en forlængelse, indstiller erhvervsskolen derfor til Uddannelsesudvalget for frisører og kosmetikere, at eleven får udstedt et administrativt svendebevis (svendebrev).

Dette indebærer ligeledes, at virksomheden skal indsende den afsluttende praktikerklæring på eleven, for at beviset kan udstedes.

Praktikerklæringen sendes i underskrevet stand til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1620 København V eller på sus@sus-udd.dk

Praktikerklæring kan findes via nedenstående link:

https://www.frisorfaget.dk/index.php/frisor/uddannelse