Værdier

DFKF's værdigrundlag:

 • Vi er åbne og imødekomne. 
 • Vi er troværdige. 
 • Vi møder vores medlemmer og samarbejdspartnere med respekt. 
 • Vi er på forkant med udviklingen.
 • Vi er ærlige. 
 • Vi går foran med nutidens trend.
 • Vi værner om miljøet. 
 • Vi finder alle ligeværdige.

DFKF's identitet:

 • Vi er frisører og kosmetikere med faglig stolthed. 
 • Vi har verdens bedste uddannelse.
 • Vi er dit sikkerhedsnet. 
 • Vi er åbne – kreative og iderige i forhold til dit fag. 
 • Vi har tjek på overenskomster, uddannelse og arbejdsmiljø. 
 • Vi har altid en positiv indstilling til dig og finder troværdige løsninger. 
 • Vi arbejder for at sikre din sundhed så du kan få en livslang karriere. 

 

DFKF's formål:

 • At samle alle frisører og kosmetikere og elever samt øvrige inden for frisør- og kosmetikerfaget i Danmark, som ikke er arbejdsgivere.
 • At søge samarbejde med søsterorganisationer i udlandet.
 • At varetage medlemmernes interesser ved indgåelse af kollektive overenskomster.
 • At yde medlemmerne økonomisk og anden støtte i henhold til lovene.
 • At udgive et fagblad.
 • At forbedre medlemmernes arbejdsmiljø.
 • At styrke medlemmernes faglige og politiske aktivitet gennem et omfattende uddannelses- og oplysningsarbejde.
 • At arbejde for ligestilling i samfundet.
 • At arbejde for en god seniorpolitik for ældre medlemmer.