Nordisk Frisør Union

Nordisk Frisør Union (NFU)Formand for NFU

Lilja Saemundsdottir

FHS@Klipp.isKontakt


Félags hársnyrtisveina

Storhøfda 25 

110 Reykjavik 

IS - Island

Telefon +357 588 0806

www.klipp.is


Danmark  Lone N. Frost  lfr@forbundet.dk

Island

Lilja Saemundsdottir

fhs@klipp.is

Norge

Janne Fraas

janne@frisorene.no

Sverige

Ewa Bjørkman

bjørkman@handels.se

Finland Ville Filppula

ville.filppula@pam.fi

Manifest

 • Vi har krav om et liv uden frygt om et dårligt arbejdsmiljø.
 • Vi skal have produkter, der hverken er til skade for os eller for miljøet.
 • Vi skal have mulighed for at sætte vores børn ind i verden, hvor deres velfærd ikke er truet at vores arbejdsvilkår.


Den store indsats, vi yder for velfærden og udviklingen af vort samfund, skal modsvares af vilkår, der sætter os i stand til at yde denne indsats i trygge rammer. Vi skal have de fornødne muligheder for at vore børn og familier kan trives.

 


Det indebærer at:

 • beslutningstagerne i al regeldannelse skal tage udgangspunkt i menneskets velfærd
 • uddannelserne skal give os mulighed for at udvikle os livet igennem og for at overskue de arbejds- og samfundsmæssige strukturer og påvirke dem
 • de sociale rammer skal tilpasses vore arbejds- og livsvilkår så vi ikke sætte vore børns og familiers vilkår til side. Hvis rammerne ikke er i orden, får vi et liv under pres og i stress – til gavn for ingen og til skade for alle
 • vi skal have produkter og produktionsformer, der tager udgangspunkt i vores sundhed. 
 • Al regeldannelse skal have dette som forudsætning
 • al arbejdstilrettelæggelse skal tage udgangspunkt i menneskets velfærd og sundhed

 

De faglige overenskomster skal respekteres og det skal i overenskomsterne være en forudsætning at den menneskelige velfærd skal være i højsædet.

 

Ingen skal arbejde under vilkår, der giver stress, nedbryder kroppen eller skader den gravide og det ufødte barn.Ingen skal arbejde under vilkår, hvor de hindres i at deltage i de samfundsmæssige og politiske processer.Internationale love og regler skal forudsætte at lønmodtagernes vilkår er tilgodeset.Det gælder:

 • arbejdstidsregler
 • arbejdsmiljøregler
 • uddannelsesregler
 • sociale regler
 • miljøregler
 • produktregler

 

Og i alle tilfælde skal faget - hvor lille det end måtte være, have indflydelse på, at reglerne er i overensstemmelse med lønmodtagernes behov for tryghed og velfærd.

 

Nordisk Frisør Union (NFU) vil have dette som grundforudsætninger i alle fora hvor vore medlemmers vilkår påvirkes.

 


NFU vil som samlet gruppe sætte vores fælles styrke ind i forhold til beslutningsprocesserne og beslutningsstrategien i:

 • de internationale faglige organisationer
 • de nordiske politiske organer og myndigheder
 • europæiske internationale politiske organer og myndigheder
 • den europæiske sociale dialog


NFU vil med respekt for de nationale manifester koordinere sin indsats, gøre status og fastlægge strategi på styrelsens møder og udvikle dette under drøftelser på de nordiske kurser og i repræsentantskabet.

 

NFU vil gennemgå de regler og love, der har indflydelse på vore medlemmers vilkår og sætte aktiviteter i gang i forhold hertil, så beslutningstagerne hører og tager hensyn til vor stemme og vore synspunkter, der baseres på et veldokumenteret og velargumenteret grundlag.

 

Hertil vil vi anvende vort eget netbaseret forum, hvor i udveksler dokumenter, viden og synspunkter.