25. marts 2020
Oplysning om prøver i Frisør- og Kosmetikerfaget
Nyt om skoleprøver og svendeprøver for frisør- og kosmetikerelever

Grundet Covid-19 situationen og på baggrund af den midlertidige bekendtgørelse 255 af 21/03/2020, har fagligt udvalg valgt følgende tiltag:


Skoleprøven – frisør:

Udvalget har vedtaget, at skoleprøver, der mangler at blive afviklet, erstattes af standpunktskarakterer.

Det vil sige, at elevens afsluttende standpunktskarakter på skoleforløb 8 i fagene, dameklippeteknik, frisuredesign og jernondulation samt herre klippeteknik, frisuredesign og skægklipning

Gennemsnittet af karaktererne, vil udgøre karakteren for skoleprøven.

Karakteren påføres skolebeviset.


Svendeprøven kosmetikere:

SDE - Odense skulle efter planen have afholdt svendeprøve den 30./31. marts.

Svendeprøven flyttes til den 27. april 2020.


Svendeprøven frisør:

Alle svendeprøver ændres til at vare 1 dag.

Eleverne skal kun op i disciplinerne 2 -3 og 4.


De første svendeprøver, der skulle afholdes den 20./21. april, flyttes til d. 27. april 2020


De svendeprøver, der skulle afholdes 27./28. april, flyttes til d.28. april 2020.

For at hjælpe elever og mestre bedst muligt igennem situationen, har udvalget opfordret skolerne til at indkalde elever til skolefag med fjernundervisning, så vidt det kan lade sig gøre. På den måde kan skolen hjælpe virksomheder og elever ved, at de får skoleundervisning nu og opnår de fag, mens virksomhederne er lukkede. Så kan de være den ekstra tid i virksomhederne, når de åbner op igen. 


Skolerne kontakter jer med de tilbud, de kan tilbyde, mens virksomhederne er lukket ned.      


Den 25. marts 2020 kl. 14.45

Shooting Star, Foto: Julie Dam