07. april 2020
Ansøgningsfristen for ansøgning af rejse- og studielegat er den 15. maj 2020
Husk at du nu kan søge om Rejse- og Studielegat

Frisørfagets Faglige Ordning uddeler i slutningen af maj 16 rejselegater, hver på kr. 5.000 som støtte til studier.


Legatet kan søges til nedenstående:

- Kursus på danske eller udenlandske frisørskoler/virksomheder, der er anerkendt af organisationerne i det pågældende land. Det skal i ansøgningen oplyses hvilket    kursus man gerne vil deltage i. 


- Virksomheds- og studiebesøg i udlandet. Det skal fremgå af ansøgningen hvilken virksomhed/messe der søges til.


- Deltagelse i de af organisationerne anerkendte åbne internationale konkurrencer. Legatet skal bruges inden den 31. december 2021

Ansøgning om legat stiles til "Faglig Ordning" inden den 15. maj 2020, hvorefter Faglig Ordnings hovedledelse på sit ordinære møde den 28. maj 2020, tager stilling til legatuddelingen.


I tilfælde, hvor der i et år ikke er ansøgt om alle 16 legater, kan hovedledelsen i et følgende år udvide antallet af legater.


For at opnå legatet skal ansøgeren i mindst 12 måneder have stået som medlem af organisationerne, der danner Faglig Ordning. Legatet kan søges af udlærte frisører.


Et medlem, som har modtaget legat, kan først bevilges nyt legat to år senere. 


Du finder ansøgningsskemaet her 

(Husk at gemme ansøgningsskemaet når du har udfyldt det - og inden du sender det. )


Du kan sende det til os på mail til: dfkf@forbundet.dk - mrk. Legat 2020

Eller i et brev til:

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Vermundsgade 1

2100 København Ø

mrk. Legat 2020