Barsel

Graviditet og barsel 

Som gravid og når du er på barsel,  har du nogle lovgivningsmæssige rettigheder og er du ansat på en overenskomstbelagt virksomhed har du herudover overenskomstmæssige rettigheder,  som giver bl.a. giver dig ret til:


Frihed med løn i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser

Løn under graviditetsbetinget sygdom

Løn under graviditetsorlov

Løn under barselsorlov (14 uger)

Løn under forældreorlov (max. 13 uger til far og mor)

Ekstra pensionsbidrag under barselsorloven (14 uger)


Lovgivningen skaber rammerne for din orlov men overenskomsten giver dig bedre rettigheder. Har du brug for rådgivning om hvilke regler der gælder for dig, finder du mere om barsel her.