Ferie

Søgnehelligdagsbetalingen udgør


Pr. Søgnehelligdag(e) Feriefridag(e) Særlig opsparing S/H bidrag i alt
1. marts 2017 5,0 % 2,25 % 1,7 % 8,95 %
1. marts 2018 5,0 % 2,25 % 2,4 % 9,65 %
1. marts 2019 5,0 % 2,25 % 3,0 % 10,25 %