19. august 2022
For Nina er 2½ time forskellen på fleksjob og førtidspension
Nina Friis Løgstrup har været frisør i 20 år, men det har en alvorlig ryglidelse sat en stopper for. Mange års kamp med fagforeningen inde over har ført til et fleksjob 2½ time om ugen. For Nina er det en fantastisk sejr.

Karin Skolnik


- Jeg kunne bare ikke se mig selv helt uden for arbejdslivet, siger 40-årige Nina Friis Løgstrup, det fik konstateret en sjælden og kronisk ryglidelse i forbindelse med sin anden søns fødsel i 2016. Lidelsen giver voldsomme smerter, og Nina var sygemeldt i meget lang tid.

Efter flere års udredning, operationer og behandlinger stod det klart for alle, både læger, sagsbehandlere og socialrådgivere, at Nina Friis Løgstrup var for syg til at arbejde. Løsningen var førtidspension.

- Men det ville jeg ikke acceptere. Jeg kom i praktik på et kontor i håb om at kunne arbejde et par timer 2 dage om ugen. Det var for ambitiøst, og det er blevet til en dag om ugen i 2½ time, for jeg er nødt til at restituere i flere dage derefter. Men jeg er lykkelig for, at jeg kom i gang, og at praktikken her i august er vekslet til et fleksjob på kontoret. Det betyder så meget, at jeg ikke er skubbet helt ud af arbejdsmarkedet, siger Nina Friis Løgstrup.

Fik først sent øje på fagforeningen
Nina Friis Løgstrup, som er tilknyttet Randers Kommune, understreger, at de skiftende sagsbehandlere i jobcenter og kommune har været dygtige og hjælpsomme. Men hun ærgrer sig over, at hun i flere år stod alene uden at tænke over, at hun havde en fagforening, der kunne hjælpe hende.

- Jeg har faktisk tidligere haft brug for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, da jeg fik vandeksem. Og der fik jeg god hjælp. Men jeg tænkte slet ikke i de baner denne gang, for min lidelse har jo ikke noget med arbejdet at gøre. Så kunne fagforeningen vel ikke hjælpe? Men det kunne den. Og jeg fortryder, at jeg ikke tog kontakt tidligt i forløbet. Så hvis der er et budskab i forhold til min situation, er det at tage fat i fagforeningen så tidligt som muligt, siger Nina Friis Løgstrup.

Socialrådgiveren fra Serviceforbundet ringede selv til Nina
Det var faktisk fagforeningen selv, nærmere bestemt socialrådgiver Torben Krüger i Serviceforbundet, der ringede og spurgte, om der var noget, han kunne hjælpe med. Han havde set på Ninas langvarige sygemelding.

- Jeg var glad for, at jeg fik talt med Nina og kunne hjælpe hende til at få anerkendt fleksjob. Det var helt tydeligt, at hun gerne ville blive på arbejdsmarkedet, og det var vigtigt for mig at få hende til at forstå, at hun skulle lidt op i tid. Vi endte på 2½ time om ugen. Hvis ens arbejdsevne er meget lille, vil nogle kommuner indstille til førtidspension.

- Det skyldes, at der i fleksjobordningen skal være en mulighed for progression. Altså, at der er en mulighed for udvikling, så fleksjobberen på et tidspunkt kan arbejde lidt mere. Det anerkendte kommunen i Ninas tilfælde, da fleksjobbet landede på 2½ time, forklarer Torben Krüger.

Fagforeningen kan også hjælpe i kræftforløb
Serviceforbundets socialrådgiver understreger, at medlemmerne kan få hjælp i mange forskellige situationer. Det behøver ikke at være på grund af arbejdet som for eksempel en arbejdsskadesag.

- Når du er medlem af en fagforening, kan du få hjælp til alt det, der relaterer sig til din situation med hensyn til arbejde og sygdomsforløb. Det kan være sygedagpengesager, men også kræftforløb og anden sygdom, siger Torben Krüger.

- Når man rammes af alvorlig sygdom, så griber det ind i ens arbejdsliv. Det kan være et langvarigt og kompliceret forløb i forhold til udredning, sygedagpenge og sociale ydelser. Her har du altid fagforeningen i ryggen, så min opfordring er, at du tidligt i forløbet skal tage fat i din fagforening og høre, hvordan vi kan hjælpe.

Fagforeningen støtter både menneskeligt og juridisk
Det er meget svært at stå alene i et langvarigt sygeforløb. Der er mange undersøgelser, møder, regler, konsultationer, papirer, som skal udfyldes, oveni selve sygdommen.

- Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har talt med Torben Krüger for at få støtte og vejledning. Han har hjulpet mig med forberedelserne til møder i jobcenter og kommune. Han har også deltaget i det afgørende rehabiliteringsmøde. Selv om jeg er meget god til at sætte mig ind i tingene, så er der meget, man ikke kan overskue og gennemskue, siger Nina Friis Løgstrup.

- Det har været så godt at vende tingene med en person, som er inde i reglerne. For eksempel kan Torben sige: Vi kan ikke ændre det, men vi kan påvirke det. Og så taler vi om, hvordan vi så kan påvirke. Det betyder rigtig meget i forhold til at få et ordentligt sagsforløb, men det betyder også meget menneskeligt at have en kompetent person ved sin side.

Håber på en lysere fremtid
Nina Friis Løgstrup håber, at fremtiden tegner lysere. Hun får meget medicin og har et elektrisk apparat indopereret i rygmarven. Det giver stød og skal dæmpe smerterne, men det virker ikke så godt. I efteråret skal det undersøges, om hun kan få en morfinpumpe opereret ind i ryggen. Dermed skulle hun blive bedre smertedækket. Håbet er at få en bedre livskvalitet.

- Jeg håber, det kan give færre smerter. Jeg er også indstillet til og bevilget en elektrisk kørestol, fordi jeg ikke selv kan komme rundt i en almindelig kørestol. Og jeg har ansøgt om handicapbil og afventer, om det er en mulighed, siger Nina Friis Løgstrup.

- Jeg drømmer om mere ro og overskud, når jeg er helt afsluttet. Jeg har i øjeblikket mange møder med kommunen om visitation.
 

Hvad er et fleksjob?


Fleksjob er en ordning for borgere, der ikke kan klare et arbejde på almindelige vilkår på grund af sygdom eller skade, men som ikke er syge nok til at få førtidspension.

Det betyder, at du som fleksjobber kan have job med mulighed for færre timer eller flere pauser, hvor det offentlige dækker din løn i de timer, du ikke kan arbejde.

Du kan visiteres til fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du har en varig nedsat arbejdsevne, som forhindrer dig i at arbejde i en ordinær ansættelse. Hovedreglen er:

  • Du skal være under folkepensionsalderen
  • Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat
  • Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse skal være undersøgt
Læs mere om fleksjob, revalidering og førtidspension

Foto: Privat
Nina Friis Løgstrup kan ikke holde til at være frisør, men har fået fleksjob på kontor. Foto: Privat