18. november 2021
Er det en arbejdsskade, hvis ulykken sker under julefrokosten?
Det sker af og til, at en ansat kommer til skade under julefrokosten på arbejdspladsen. Men er det så en arbejdsskade, der skal anmeldes?

Karin Skolnik


Julen nærmer sig og dermed også julefrokosten for mange ansatte. Det er for det meste en sjov og hyggelig dag, men for nogle ansatte ender det galt.

 

Kommer du til skade under julefrokosten, så er udgangspunktet, at det skal anmeldes som en arbejdsskade. Det viser en dom, som Retten i Kolding afsagde i januar 2021, hvor en kvinde nogle år tidligere var faldet til en julefrokost og havde slået hovedet voldsomt. Forinden havde både Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdsskadestyrelsen afvist at anerkende uheldet som en arbejdsskade.

 

Det er afgørende, hvem der står for julefrokosten
- I sådan en sag er det helt afgørende, hvem der arrangerer og er med til julefrokosten, siger Serviceforbundets advokat og chef for Faglig Afdeling Anders Dupont Dall.

- I en nyere dom har Landsretten vurderet, at en lønmodtager var omfattet af arbejdsskadelovgivningen i forbindelse med en skade indtruffet under DHL-stafetten. Det er naturligvis noget ganske andet end en julefrokost, men dommen handler også om aktiviteter “uden for lukketid”, siger han og forklarer, at man derfor også bruge landsrettens betragtninger i relation til vurderingen af arrangementer som julefrokoster og lignende.

- Landsretten lagde i den pågældende sag vægt på, at der tydeligt var tale om et firmaarrangement, hvor arbejdsgiver også har en interesse i arrangementet. Der synes også at være blevet lagt vægt på, hvorvidt arbejdsgiver har stået for planlægning mv., og om medarbejderne under arrangementet fortsat forventes at optræde inden for virksomhedens normale rammer for god og repræsentativ opførsel. 
 

- Hvis det er ledelsen på arbejdspladsen, som arrangerer og betaler, hører julefrokosten således ind under ledelsens ansvar for de ansattes sikkerhed. I det tilfælde må man anses for at være på arbejde, selv om man ikke udfører det arbejde, man normalt er ansat til. Og derfor vil det være en arbejdsulykke. Det gælder, både hvis julefrokosten holdes på arbejdspladsen eller i lokaler udenfor arbejdspladsen.

 

Hvis personaleforeningen holder julefrokosten
Sagen stiller sig noget anderledes, hvis det er de ansatte selv eller personaleforeningen, der arrangerer og betaler julefrokosten, især hvis ledelsen ikke er med.

 

- I det tilfælde kan ledelsens ansvar bortfalde, og de ansatte vil som udgangspunkt ikke kunne hævde, at de er ”på arbejde”. Og så det vil være sværere at få anerkendt en arbejdsulykke, siger Anders Dupont Dall.

- Men det er altid en konkret vurdering, hvor detaljer kan afgøre, om man er på den rigtige eller forkerte side af arbejdsskadelovgivningen. Så man bør anmelde skaden i alle tilfælde. 

Hvis ledelsen uddelegerer arrangementet
Det mest almindelige på arbejdspladsen er formentlig, at ledelsen betaler hovedparten af udgifterne og uddelegerer planlægningen af julefrokosten til en gruppe medarbejdere eller personaleforeningen.

 

- I dommen fra Kolding var der netop tvivl om, hvem der var ansvarlig for julefrokosten. Men dommen slog fast, at det hovedsagelig var ledelsen, der arrangerede, og arbejdsgiveren, der betalte de fleste af udgifterne. Derfor fik kvinden medhold i, at der var tale om en arbejdsskade, siger Anders Dupont Dall.

 

- Helt grundlæggende kan man sige, at når arbejdsgiveren arrangerer noget for de ansatte til at fremme trivslen og arbejdsmiljøet, så er de ansatte omfattet af de sikkerhedsregler, der gælder i Arbejdsmiljøloven. Samtidigt siger det sig selv, at jo større interesse arbejdsgiver har i at gennemføre et arrangement, og desto mere arbejdsgiver opfordrer til at deltage, desto tættere vil lønmodtagerne være på at være omfattet af arbejdsskadelovgivningen. 

- I øvrigt er det vigtigt at huske på, at en arbejdsskade også kan være chikane i en eller anden form fra en chef eller en kollega under julefrokosten. Det kan f.eks. være en uønsket seksuel berøring eller bemærkning.

Her er et par eksempler på anerkendelse af sager om seksuel chikane, der dog ikke har noget med julefrokost at gøre.

Anerkendelse af uspecificeret belastningsreaktion hos socialrådgiver | AES.dk


Anerkendelse af uspecificeret belastningsreaktion social- og sundhedshjælper | AES.dk

Hellere anmelde en gang for meget
Serviceforbundets socialrådgiver Alan Winther Nielsen understreger også, at det er vigtigt at anmelde ulykken som en arbejdsskade.

 

- Hvis du kommer til skade til julefrokosten, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Og hellere anmelde en skade for meget end en for lidt. Tal med din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant om det, eller ring til din fagforening eller forbundets socialrådgiver, hvis det giver problemer. 

- Bemærk i øvrigt, at når det officielle arrangement er slut, gælder arbejdsskadeforsikringen ikke mere. Brækker du for eksempel benet i taxaen ude foran din bopæl, vil skaden således ikke blive dækket af arbejdsgiverens arbejdsskadeforsikring, siger Alan Winther Nielsen.

Her kan du se dommen fra en lignende sag

Et fald på en trappe, der skete under et firmaarrangement med julefrokost, som arbejdsgiveren havde planlagt og finansieret, kunne anerkendes som et ulykkestilfælde, idet der var en naturlig forbindelse mellem arrangementet og den indtrufne skade.

Se dommen her.Kommer du til skade under julefrokosten, skal det anmeldes som en arbejdsskade.