18. november 2021
Arbejde jul og nytår 2021
Hvordan er reglerne for arbejde omkring jul og nytår? Det kan du se her
Juleugen 
6 hverdage før jul kan der arbejdes til kl. 20.00. Det skal varsles med 4 uger.

Der kan arbejdes over i juleugen indtil 12 timer for svende, mens overarbejde er ubegrænset for mesterstedfortrædere. Elever skal normalt ikke arbejde over, da overarbejde for elever kun må finde sted ved pludselige, uforudsigeligt opståede behov.

Skal du arbejde søndagen før jul, som i år er den 19. december, skal timerne indgå i den normale arbejdstid i uge 50, og du skal have 100 procent tillæg oven i din normale løn.

Din mester kan ikke forlange, at du arbejder to søndage i træk, heller ikke op til jul. Og du kan ikke blive tvunget til at arbejde andre søndage end den 19. december, hvis du ikke har lyst. Søndagsarbejde er frivilligt.

Juleaftensdag, 1. og 2. juledag og nytårsdag skal du have fri. Men du får løn for dagene gennem SH-ordningen (søgne-helligdagsordningen).

Hvis din ugentlige fridag falder på en af SH-dagene, kan du vælge at holde fridagen en anden dag inden for de næste 16 uger. Da lønnen er betalt via SH-ordningen, får du ikke løn for fridagen, du har flyttet.

Nytår
Nytårsaftensdag den 31. december falder i år på en fredag. Ifølge overenskomsten kan du denne dag ikke arbejde efter kl. 14.00.

Hvis du sædvanligvis skulle have arbejdet efter kl. 14.00 denne dag, kan din arbejdsgiver med 4 ugers varsel flytte timerne efter kl. 14.00 til andre uger i 16-ugers perioden.

Bemærk, at du skal have løn for timer efter kl. 14 nytårsaftensdag, hvis du normalt skulle have været på arbejde i disse timer, og de ikke er varslet til et andet tidspunkt.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at lukke tidligere end kl. 14.00, har du ret til løn frem til kl. 14.00, medmindre du selv ønsker at betale for at gå. Man kan ikke mod sin vilje blive sendt hjem uden løn inden kl. 14.00. 


Ovenstående regler gælder kun for medlemmer der arbejder under frisør– og kosmetikerfagets overenskomster. 
Foto: Anna Hyldtoft