17. marts 2020
Mulighed for aftale om arbejdsfordeling
Hvis du er omfattet af Frisør- eller wellnessoverenskomsten, er det ikke muligt at blive hjemsendt uden løn.Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er dog opmærksom på, at udviklingen i Corona-udbruddet skaber stadig større økonomiske problemer ude på arbejdspladserne. Derfor vil Forbundet naturligvis også gerne medvirke til at finde løsninger, der kan være med til at afværge afskedigelser og fastholde kompetencer i virksomhederne.

  

Som et nyt redskab er der derfor indgået en aftale imellem dofk og DFKF om, at der lokalt på arbejdspladserne kan indgås en såkaldt arbejdsfordelingsaftale. Nedenfor kan du læse lidt om, hvad sådan en aftale er, samt hvilke konsekvenser den har for dig som medarbejder, hvis du accepterer den.


Det er vigtigt at bemærke, at elever ikke kan være omfattet af en arbejdsfordelingsaftale.


Hvad er arbejdsfordeling?

En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan vælge at anvende for at undgå afskedigelser.

Ved en arbejdsfordeling sker der det, at den overenskomstmæssige arbejdstid nedsættes i en tidsbegrænset periode (13 uger). Medarbejderne er fortsat ansat i virksomheden i hele perioden, og bibeholder deres anciennitet.


Hvordan indgås aftalen?

Hvis din arbejdsgiver ønsker at benytte ordningen, så skal det aftales lokalt med alle ansatte på virksomheden.

Vores anbefaling er, at der afholdes et personalemøde på virksomheden, hvor I snakker situationen igennem og bagefter får lov til at tage stilling til, om det er en aftale i ønsker at indgå eller ej. Du kan derfor som medarbejder altid afslå at indgå aftalen.  

Hvis ikke alle medarbejdere ønsker at tiltræde aftalen, så kan den ikke indgås på virksomheden. Det er derfor vigtigt at overveje sit svar grundigt, da det kan have store økonomiske konsekvenser for hele virksomheden i den særligt kritiske situation lige nu.


Hvordan kan arbejdstiden nedsættes?

De forskellige modeller er angivet nedenfor (listen er udtømmende):

  1. At arbejdstiden er nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge.
  2. Arbejdstiden skal veksle mellem 1 uges arbejde på fuld tid fulgt af 1 uge med fuld ledighed.
  3. Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 1 uges ledighed.
  4. Arbejdstiden skal veksle mellem 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed.

Det er muligt at skifte model undervejs, så længe den aftalte cyklus afsluttes inden en ny påbegyndes.


Hvordan træder aftalen i kraft?

Hvis hele virksomheden bliver enige om at indgå arbejdsfordelingsaftalen, så er det jeres arbejdsgiver der efterfølgende skal sende aftalen til Jobcentret for at få den registreret og godkendt.

Jobcentret underretter herefter a-kassen om, hvilke medarbejdere der er omfattet af aftalen. Hvis du bliver mødt med krav om at melde dig ledig på jobnet.dk, så skal du kontakte a-kassen for at bekræfte dette er nødvendigt.

Det er a-kassen der vurderer, om medarbejderne kan modtage supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen, og alle spørgsmål vedrørende dagpenge skal rettes direkte til a-kassen.  


Bemærk at ovenstående generelle svar ikke kan erstatte personlig rådgivning. Er du i tvivl så kontakt forbundet.

Den 17. marts 2020 kl. 14.15

frisnotjpg