22. jan. 2024

Et brev til vores medlemmer: Året der gik 2023

Første måned af 2024 er næsten slut, og vi benytter lejligheden til at se tilbage på 2023 og nogle af forbundets aktiviteter. Takket være jer der har valgt at være medlemmer af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, er der meget at berette om fra det forgangne år. I dette brev vil vi opsummere det vigtigste fra året 2023.

Politik
Billede til nyheden Et brev til vores medlemmer: Året der gik 2023

Kære medlemmer af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Nu har vi taget hul på et nyt år, og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige jer en stor tak for jeres medlemskab DFKF. Det er jeres medlemskab, der har muliggjort alt det, vi har nået i året, der er gået. Uden jer ville vi ikke kunne kæmpe hver dag for vores elskede fag. I den forbindelse udtaler formand, Lone Frost:

“Sammen har vi formet et år fyldt med faglig udvikling, retslig beskyttelse, stærke netværk og synliggørelse af vores smukke branche. Jeres medlemskab har været nøglen til vores succes, og jeg ser frem til endnu et år med vækst og styrkelse af vores fællesskab. Tak for jeres engagement i og dedikation til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund.”

2023 var et bemærkelsesværdigt år for vores arbejde for frisører, kosmetikere og wellness-ansatte. Det vil vi opsummere i større træk nedenfor.

Uddannelse & faglig opdatering
Først og fremmest forhandlede vi i 2023  den nye overenskomst. Forhandlingerne blev indledt den 21. februar med alle jeres input og krav som fundament, og der blev indgået forlig natten til onsdag den 8. marts.

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds hovedbestyrelse deltog i 2023 i to juridiske seminarer, der var tilrettelagt for netop vores hovedbestyrelsesmedlemmer. Dette gjorde, at hovedbestyrelsesmedlemmerne målrettet og i fællesskab fik styrket deres fagretslige viden for derigennem at kunne deltage i overenskomstforhandlingerne som kvalificerede repræsentanter for vores medlemmer og fremlægge medlemmernes ønsker og holdninger i forhandlingerne.

Igen i 2023 fik vi mulighed for at uddele Faglig Ordnings studie- og rejselegater. Den 7. juni 2023 uddelte Faglig Ordning 16 rejselegater, hver på 5.000 kr. 8 legater blev uddelt til medlemmer af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som støtte til frisørstudier.

Støtte & juridisk rådgivning
Jeres medlemskab har gjort det muligt for os at opretholde juridisk rådgivning specialiseret i frisørers og kosmetikeres overenskomst og arbejdsforhold. Vi har arbejdet hårdt på at beskytte jeres rettigheder, sikre fair arbejdsforhold og bistå i tilfælde af konflikter på arbejdspladsen. Vi har igennem året mange samtaler med medlemmer af forbundet, og vores jurister yder rådgivning og vejledning i alt fra lønforhandling og barsel til ferietillæg og elevferie med løn.

Forbundet samarbejder over året med PensionDanmark, Alka og Min A-kasse.

Vi fokuserer på forebyggelse af håndeksem og smerter i kroppen i forbindelse med frisørarbejdet. Det fortsætter vi med i 2024. I 2023 har I blandt andet været med til at muliggøre en gratis webinarrække om forebyggelse af håndeksem og smerter i kroppen i salonen og et generelt stort fokus på arbejdsmiljø.

Via medlemskab er der adgang til  socialrådgiverhjælp gennem Serviceforbundet, som er med til at sikre en tryg karriere. I 2023 modtog to frisører erstatninger for arbejdsskader, hvor der blev lagt vægt på arbejdet med hårprodukter og vådt og hudbelastende frisørarbejde.

Desværre er det stadig sådan, at alt for mange arbejdsskader ikke bliver anerkendt. Derfor er vi med til at afholde en konference på Christiansborg om netop dette emne den 23. februar 2024.

Og så har vi kunnet berette om en elev, der modtog godtgørelse efter ophævelse af en uddannelsesaftale.

Netværksmuligheder, social sammenkomst & synliggørelse af branchen

Vi fortsætter med at udsende det månedlige nyhedsbrev til vores medlemmer, med alt det nyeste inden for vores fag. Vi holder de sociale medier opdateret og styrker vores faglige fællesskab den vej.

Forbundet deltager gerne i sociale begivenheder, såsom Charity Catwalk og konkurrencer, hvor vores medlemmer er og har haft mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og styrke det faglige fællesskab. Dette skaber ikke kun en stærkere sammenhæng i fagene, men åbner også op for nye samarbejdsmuligheder og inspiration.

Vi sørger på den måde for at synliggøre vores branche og skabe opmærksomhed om jeres dygtige håndværksmæssige og professionelle bidrag til samfundet. Konkurrencerne er blandt andet  Randersmesterskabet, DM i Skills, DM og Årets Frisør og VM i Paris. Tak for det – og flot gået til alle medvirkende!

 Som vi tidligere var inde på, har vi også haft mulighed for at synliggøre en del af branchen, der trænger til et løft. Det gælder først og fremmest anerkendelse af arbejdsskader inden for frisørfaget. Kampen for jeres rettigheder sker på flere fronter, og igennem mange år gennem arbejdet i Videncenter for Frisører og Kosmetikere på Gentofte Hospital, hvor forskerne blandt andet har skrevet artikler om håndeksem, uddannelse og brug af handsker. Ph.d. og kemiker Ulrik Ahrensbøll-Friis har bidraget stort til forskningen og derigennem blandt andet været med til at sikre, at frisører ikke kun i Danmark nu har mulighed for at få ordentlige handsker at arbejde med.

I DFKF gør vi alt, hvad vi kan for at skubbe beslutningstagerne i den rigtige retning. Og det er alt sammen muliggjort via jeres kontingentkroner.

Dette er blot et kort overblik over, hvordan jeres kontingent har været med til at skabe værdi for samtlige medlemmer. Arbejdet for jer og vores fag fortsætter i 2024. Vi ser frem til et år med fortsat vækst og styrkelse af vores fællesskab.

 

Med venlig hilsen

Dansk Frisør & kosmetiker Forbund

Relaterede nyheder