Råd og svar

Løn

Løn er mange ting. Den vigtigste del af din løn er minimallønnen og provisionen.
Vi oplever hver dag, at medlemmer ikke får nok i løn. Det kan vi sikre, at du ikke oplever.

Hvis du yder noget ekstra, skal du have tillæg. For eksempel hvis du mandag til fredag arbejder efter kl. 17.30 – udover den ene ugentlige arbejdsdag du må have til kl. 20.

Der findes ikke i Danmark en offentlig fastsat mindsteløn. Men hvis du arbejder under frisør- og wellnessfagets overenskomster, er der fastsat regler om den løn, du skal have.

Hvis du er ansat uden for overenskomst, skal lønnen aftales med arbejdsgiveren og skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Det er en god idé at kontakte DFKF, inden du aftaler løn med en uorganiseret arbejdsgiver.

Hvad skal du som frisør eller kosmetiker have i løn?

Som medlem kan du bruge vores lønberegner på Mit DFKF, der kan fortælle dig, om du får det rigtige i løn. Du kan også få en jurist hos os til at gennemse din kontrakt og lønseddel, så du kan være helt sikker.

Er du elev?

Som elev har du særlige regler, der gælder din løn.

Sådan forhandler du din løn

Arbejder du under overenskomst, har du ret til én årlig lønforhandling.

Du skal selv tage initiativet til lønforhandlingen. Men i princippet kan du altid bede om en forhandling – uanset om du er frisør eller kosmetiker, uddannet eller elev.

Når du skal forhandle, er det en god idé at:

 • få styr på din omsætning, dvs. din løn. Regn ud, hvad din løn er i gennemsnit f.eks. over et år og brug det tal som løftestang.
 • stille krav om provision af varesalg, hvis du er frisør: 8-10% er ikke urealistisk.
 • stille krav om betaling for ekstraopgaver som f.eks. mesterstedfortræder, elevansvar.
 • skrive dine krav ned.
 • sørge for god tid til forhandlingen.

Lær hvordan du får det bedste ud af en lønforhandling 

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Vi er klar til at hjælpe dig.

Du skal dog være medlem, før vi kan hjælpe dig i din konkrete sag.

Hvis du har spørgsmål til medlemskab af DFKF, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os uden at være medlem.

Løn omfatter i almindelighed alle de betalinger, som man som ansat får af sin arbejdsgiver for til gengæld at yde en arbejdsindsats. Nedenfor kan du læse mere om løn.

Løn efter overenskomsterne

Løn er mange ting.  Den vigtigste løndel er minimallønnen samt provisionen.

Tillæg for ubekvem arbejdstid, tillæg for at være mesterstedfortræder,  8-21-tillæg, søndagstillæg, overarbejdsbetaling, løn for personalemøder, samt eventuelle personalegoder som fri telefon er også løn.

Feriepenge og SH- og feriefridagsbetaling, særlig opsparing samt løn under sygdom og barsel er også løn.

Den vigtigste del er den almindelige løn – altså minimallønnen, provisionen og søgnehelligdagsbetalingen, som man skal have udbetalt til de aftalte lønterminer. Det kan være hver 14. dag eller hver måned.

Løn uden for overenskomsterne

For alle ansatte gælder det, at der ikke ved lov i Danmark er fastsat regler om løn, hverken dens størrelse, eller hvordan den skal udbetales. 

Der findes ikke i Danmark en offentlig fastsat mindsteløn.

Arbejder du under frisør- og wellnessfagets overenskomster, er der her fastsat regler om løn, som skal følges.

Er man ansat uden for overenskomst, skal lønnen aftales med arbejdsgiveren og skal fremgå af ansættelseskontrakten.

Det er en god idé at kontakte DFKF, inden du aftaler løn med en uorganiseret arbejdsgiver.

Hvordan finder du ud af om, der er overenskomst

Alle arbejdsgivere, som er medlem af dofk (Danmarks Organisation for Selvstændige Frisører og Kosmetikere) skal følge overenskomsterne forhandlet med DFKF.

Det er arbejdsgiverens medlemskab af dofk, som afgør, om der er overenskomst. Spørg arbejdsgiveren om medlemskab af dofk, inden du siger ja til et job.

Også arbejdsgivere der tidligere har været medlemmer af dofk skal følge overenskomsten. Er du i tvivl, så kontakt os.

Lønnens størrelse

I Frisør- og Wellnessoverenskomsterne er der aftalte mindstelønssatser (kaldet garantiløn) samt minimallønsats, som bruges ved provisionsberegning. 

Det er ved lov (Erhvervsuddannelsesloven) fastsat hvad frisør- og kosmetikerelever skal have i løn (se mere om elevlønnens satser under Elever).

For alle andre gælder, at lønnen beror på aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Den løn, der er fastsat i overenskomsterne, er den mindste løn, der skal betales.

Lønsystemet er et provisionslønsystem, eller et præstationslønsystem kan det også kaldes. Mange synes, at det er indviklet og aftaler derfor en fast timeløn i stedet.

Det kan du også godt gøre, men du er alligevel nødt til at følge med i, hvad du omsætter for. Du skal nemlig altid have det, der giver mest.

Regn din løn og provision ud

At regne lønnen ud kræver to ting:

 • At du kender din omsætning i en uge
 • At du kender timetallet, du har arbejdet i den uge

De to tal tastes ind i lønberegneren, der herefter bregner din løn. 

Tillæg

Du har efter overenskomsten krav på tillæg til din løn, hvis du

 • har ubekvem arbejdstid på hverdage og lørdage
 • arbejder over
 • arbejder på søndage

Lønseddel

Efter skattereglerne har alle krav på en kvittering fra arbejdsgiveren om, hvad der indeholdt i skat mv.

I overenskomsterne er der desuden fastsat bestemmelser om lønningsperioder, lønudbetaling, ret til lønseddel og ret til at få udleveret egne omsætningstal.

Lønnen kommer ikke – eller kommer for sent

Lønnen er den vigtigste ydelse, som en arbejdsgiver skal betale.

Udebliver lønnen, er der derfor som udgangspunkt tale om væsentlig misligholdelse og det kan medføre, at den ansatte kan ophæve ansættelsesforholdet.

Det anbefales, at man straks retter henvendelse til DFKF, hvis lønnen udebliver eller kommer for sent.

Pension – indenfor overenskomst

Frisør- og Wellnessoverenskomsterne indeholder bestemmelser om pensionsbidrag for medarbejderne (OBS ikke elever bortset fra forsikringsordninger).

Det er derfor i overenskomsterne, at man finder størrelsen af pensionsbidraget, hvad arbejdsgiveren skal betale, og hvad du skal betale.

Al ferieberettiget løn skal der beregnes pension af. For tiden er bidraget 10 % fra arbejdsgiver, 2 % fra dig.

Pension under barselsorlov

Under barselsorlov – de 14 uger med fuld løn – skal der betales forhøjet pensionsbidrag. Arbejdsgiverbidraget er kr. 8,50 pr. time og egetbidraget er kr. 4,25 pr. time. 

Tjek din lønseddel under barselsorloven for at se, om der er betalt ekstra til pension.

Pension – udenfor overenskomst

Bortset fra ATP-pension som er lovbestemt, skal du selv forhandle en aftale om pension, hvis din  ansættelse er hos en arbejdsgiver, der ikke er medlem af en overenskomst.

Aftales der pension, skal du have oprettet en pensionskonto i en bank eller forsikringsselskab

Det er vigtigt ved alle ansættelser at finde ud af om jobbet er dækket af en overenskomst eller ikke er dækket.

Hvis du er i tvivl så kontakt DFKF.

SH- og feriefridagsbetaling samt særlig opsparing

Lønforhandling

Arbejder du under overenskomst,  har du ret til én årlig lønforhandling. Du har selv pligt til at tage initiativet til lønforhandlingen.

Lønforhandling

 • Få styr på din omsætning, dvs. din løn. Regn ud, hvad din løn er i gennemsnit fx over et år og brug det tal som løftestang.
 • Stil krav om provision af varesalg, hvis du er frisør: 8-10 % er ikke urealistisk.
 • Stil krav om betaling for ekstraopgaver som fx mesterstedfortræder, elevansvar.
 • Skriv dine krav ned.
 • Sørg for god tid til forhandlingen.

Mere om Løn

LØNFORHANDLING

Få gode råd til at forhandle løn.

LØNSTATISTIK

Se Dansk Arbejdsgiverforenings seneste lønstatistik for uddannede frisører.

LØNTJEK

Se her, hvordan du får et personligt løntjek.

LØNBEREGNER

Brug vores beregner til at tjekke, om du får den rigtige løn.

Fratrædelsesgodtgørelse

Brug vores beregner til at tjekke, om du får den rigtige fratrædelsesgodtgørelse.