Råd og svar

Ferie

Se de vigtigste ferieregler her.

Sådan optjener du ferie

I det løbende ansættelsesforhold optjener du din ferie over 12 måneder i perioden fra den 1. september til den 31. august.

Du optjener feriepenge svarende til 2,08 feriedag pr. kalendermåned, du er ansat. Samlet set opsparer du altså 25 dages ferie (5 uger) på et ferieår.   

Sådan afholder du ferie

Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august.

Ferieafholdelsesperioden er imidlertid 4 måneder længere, og løber derfor helt frem til den 31. december.

Du har altså i alt 16 måneder til at afholde dine 5 ugers ferie.

Ferieåret og ferieafholdelsesperioden løber samtidig, hvilket betyder, at du kan afholde din ferie, så snart den er optjent.

Planlægning af ferie

Du skal blive enig med din arbejdsgiver om, hvornår din ferie skal afholdes. Hvis I ikke kan blive enige, har din arbejdsgiver ret til at pålægge dig at holde ferie på et bestemt tidspunkt.

Hvis du pålægges at afholde ferie, skal det ske med henholdsvis 3 måneders varsel for hovedferien (15 dage) og 1 måneds varsel for den øvrige ferie (10 dage).

Uanset om du bliver pålagt at afholde ferie, skal du være opmærksom på, at du altid har følgende rettigheder:

  • Du har krav på at afholde 3 ugers sammenhængende sommerferie i perioden fra den 1. maj til den 30. september.
  • Du har krav på at holde al øvrig ferie i sammenhæng af 5 dage.
  • Du har krav på at afholde 4 uger af din ferie i perioden fra den 1. september til den 31. august.

Forhindret i at afholde ferie

Der kan være situationer, der gør, at du ikke kan afholde din ferie som planlagt. I ferieloven er der angivet visse situationer, hvor du i stedet har krav på at afholde ferien på et senere tidspunkt. Disse situationer betegnes som feriehindringer.

Som eksempler på en lovlig feriehindring kan nævnes sygdom og barsel.

Stort arbejdspres eller dårlig planlægning af arbejdstid er ikke en lovlig feriehindring, og din ferie kan derfor gå tabt, hvis den ikke bliver afholdt indenfor ferieafholdelsesperioden. Det er dit ansvar som medarbejder at sørge for at få planlagt din ferie. Du skal kontakte forbundet med det samme, hvis din arbejdsgiver nægter dig at afholde ferie.  

Hvis du har været feriehindret indtil den 31. december, bliver op til 4 af dine 5 ferieuger automatisk overført til den næste ferieafholdelsesperiode. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt disse uger ved feriehindring, de skal i stedet afholdes på et senere tidspunkt.

Hvis I ikke har aftalt at overføre den 5. ferieuge også, bliver den i stedet automatisk udbetalt til dig, når ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december.

Syg før eller under ferien

Reglerne vedrørende din ferie i forbindelse med sygdom afhænger af, hvornår du bliver syg.

Hvis sygdommen indtræder, inden ferien er begyndt, er der tale om en lovlig feriehindring, og så gælder reglerne ovenfor.

Hvis sygdommen derimod indtræder under ferien, er der en særlig regel i ferieloven, der giver ret til erstatningsferie efter den 5. sygedag.

Ved sygdom skal du omgående underrette din arbejdsgiver efter de gældende regler på arbejdspladsen, og herefter kontakte forbundet for konkret rådgivning om dine rettigheder.

Søgnehelligdagsbetaling og feriefridage

Hvis din ansættelse er omfattet af Frisør- eller Wellnessoverenskomsterne har du, udover ferien efter ferieloven, krav på at afholde 5 feriefridage, samt modtage såkaldt søgnehelligdagsbetaling, der skal dække din løn på helligdage.

Betaling for feriefridage og søgnehelligdage sker med, en i overenskomsten, fastsat sats. Denne sats stiger en gang årligt i marts måned. Betalingen falder samtidig med din almindelige lønafregning på din lønseddel.

Se søgnehelligdagssatsen i din overenskomst

Erstatningsfridag
Hvis en fast ugentlig fridag falder på en søgnehelligdag, skal du have en anden fridag eller betaling for dagen. Du får betaling for dagen fra SH-betalingen, som du får udbetalt, hver gang du får løn.

Elever

Der gælder særlige regler omkring ferie for elever, hvilket du kan læse mere om her.