Råd og svar: Løn

Løntjek

Indenfor overenskomsterne

Arbejder du indenfor Frisør- eller Wellnessoverenskomsterne, skal du indsende

 • den eller de lønsedler, vi skal kontrollere
 • dit ansættelsesbevis med eventuelle tillæg (fx 8-21-aftale og lignende aftaler) 
 • dine arbejdstider pr. uge for den periode, lønsedlen dækker
 • dine omsætningstal pr. uge for den periode, lønsedlen dækker
 • oplysning om afholdte feriefridage, afholdt ferie og evt. sygdom i perioden

Udenfor overenskomsterne

Arbejder du udenfor Frisør- eller Wellnessoverenskomsterne, skal du indsende

 • den eller de lønsedler, vi skal kontrollere
 • dit ansættelsesbevis 
 • andre oplysninger i din ansættelse, som har betydning for din løn (fx aftaler om højere satser, end der står i dit ansættelsesbevis)
 • oplysning om afholdte feriefridage, afholdt ferie og evt. sygdom i perioden
 • dine arbejdstider for den periode, der kontrolleres

Elever

 • Din(e) uddannelsesaftale(r) og eventuelle tillæg (fx dispensation for arbejde under skoleophold, aftale om provision og lign.)
 • lønsedler, du ønsker kontrolleret
 • arbejdstider for den periode, lønsedlerne dækker
 • oplysning om afholdte feriefridage, afholdt ferie og evt. sygdom i perioden