20. nov. 2023

Dit arbejde hen over jul og nytår

Hvor længe kan du arbejde i juleugen? Hvornår skal du have fri? Og hvor meget løn har du ret til på nytårsaftensdag? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret i denne artikel. Her er al den vigtigste information om dit arbejde i juleugen og nytåret.

Arbejdstid
Billede til nyheden Dit arbejde hen over jul og nytår

Juleugen
Seks hverdage før jul kan der arbejdes til klokken 20. Det skal varsles med fire uger.

Der kan arbejdes over i juleugen indtil 12 timer for svende, mens overarbejde er ubegrænset for mesterstedfortrædere. Elever skal normalt ikke arbejde over, da overarbejde for elever kun må finde sted ved pludselige, uforudsigeligt opståede behov.

Skal du arbejde søndagen før jul, som i år er den 17. december, skal timerne indgå i den normale arbejdstid i uge 50, og du skal have 100 procent tillæg oven i din normale løn. Din mester kan ikke forlange, at du arbejder to søndage i træk, heller ikke op til jul. Og du kan ikke blive tvunget til at arbejde andre søndage end den 17. december, hvis du ikke har lyst. Søndagsarbejde er frivilligt.

Juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag er fridage. Men du får løn for dagene gennem SH-ordningen (søgne-helligdagsordningen).

Hvis din ugentlige fridag falder på en af SH-dagene, kan du vælge at holde fridagen en anden dag inden for de efterfølgende 16 uger. Eftersom lønnen er betalt via SH-ordningen, får du ikke løn for den fridag, du har flyttet.

Nytår
Nytårsaftensdag den 31. december falder i år på en søndag. Du kan arbejde frem til klokken 14 nytårsaftensdag.

Hvis du sædvanligvis skulle have arbejdet efter klokken 14 denne dag, kan din arbejdsgiver med fire ugers varsel flytte timerne efter klokken 14 til andre uger i 16-ugersperioden. Bemærk, at du skal have løn for timer efter klokken 14 nytårsaftensdag, hvis du normalt skulle have været på arbejde i disse timer, og de ikke er varslet til et andet tidspunkt.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at lukke tidligere end klokken 14, har du ret til løn frem til klokken 14, medmindre du selv ønsker at betale for at gå. Man kan ikke mod sin vilje blive sendt hjem uden løn inden klokken 14.

Du har fri nytårsdag.

Relaterede nyheder