26. jun. 2023

Får du udbetalt dit SH-bidrag?

Hvis du som medarbejder er dækket af enten Frisør- eller Wellnessoverenskomsten på din arbejdsplads, skal du ved hver lønafregning have udbetalt SH-bidrag på 13,25 procent af din ferieberettigede løn.

Løn
Billede til nyheden Får du udbetalt dit SH-bidrag?

SH-bidraget består af tre forskellige poster: Søgnehelligdagsbetaling på 5 procent, betaling for feriefridage på 2,25 procent og ”Særlig opsparing” på 6 procent.

Søgnehelligdag
‘Søgnedag’ er et gammelt dansk ord, der betyder ‘hverdag’. Søgnehelligdage er altså helligdage, som falder på en hverdag. Ud over de officielle søgnehelligdage er også grundlovsdag og juleaftensdag SH-dage i overenskomstens forstand. Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag (afskaffet fra 2024), Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag samt 2. juledag er officielle søgnehelligdage.

Hvis den ugentlige fridag falder på en SH-dag, kan man vælge at holde fridagen en anden dag inden for de efterfølgende 16 uger.

Når du har fri på en søgnehelligdag, vil du ikke modtage din sædvanlige løn, da betalingen heraf er indtænkt i SH-ordningen.

Feriefridage
Efter overenskomsten har du ret til en 6. ferieuge, der omtales feriefridage. Feriefridage er udelukkende reguleret af overenskomsten og ikke ferieloven som den almindelige ferie.

Efter overenskomsten får man 5 feriefridage hver den 1. september, som skal være afholdt inden den 31. august året efter.

Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager.

Når du afholder feriefridage, vil du ikke modtage din sædvanlige løn, da betalingen heraf er indtænkt i SH-ordningen.

Særlig opsparing
Særlig opsparing er et løntillæg til din almindelige løn. Dette løntillæg er ikke, som de to andre poster møntet på nogle bestemte fridage, og du kan således selv bestemme, hvordan pengene skal bruges.

Relaterede nyheder