Råd og svar: Elever

Svendeprøve og svendebrev

Her kan du læse mere om svendeprøven og svendebrevet.

En svendeprøve er en prøve, hvor du som elev fagligt bliver afprøvet i den oplæring, du har modtaget på lærestedet.

Før du kan gå op til svendeprøve, skal der være udstedt et skolebevis. Skolebeviset udstedes af skolen efter sidste skoleophold, og tilkendegiver, at du har bestået skoledelen i henhold til målene i bekendtgørelsen.

Svendeprøvedisciplinerne offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling.

Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen. Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Disciplinerne skal løses inden for en varighed af maks. 16 timer og afvikles på 1-2 dage. Prøven udføres individuelt.

Det er alene læremesteren/virksomheden, der fører eleven op til svendeprøven. Skolen har ingen indflydelse på svendeprøven. Når svendeprøven afholdes på skolen, skyldes det udelukkende, at svendeprøvekommissionen har lejet skolens lokaler.

Facebookgruppe for svendeprøven

Tilmeld dig den Facebookgruppe, der bliver oprettet til din svendeprøve. Kun derigennem kan der stilles spørgsmål til disciplinerne, og kun så længe der er åbent for spørgsmål.

Du kan søge efter Facebookgruppen Frisørfagets svendeprøve efterfulgt af årstallet. Læs mere om Facebookgruppen her 

Når uddannelsen afsluttes

Når Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) har modtaget den afsluttende erklæring om oplæring fra mesteren, vil eleven efter sidste læredag modtage sit svendebrev, hvorpå gennemsnitskarakteren står.

Svendebrev

For at få udstedt svendebrevet skal mester senest 14 dage før elevens udlæringsdato indsende Afsluttende erklæring for oplæring til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat. Svendebrevet sendes til elevens e-Boks.