Råd og svar

Svendebrev

Når du er færdig med din uddannelse, udsteder det faglige udvalg et svendebrev til dig. Det er et bevis på, at du har de færdigheder, der kræves i din uddannelse.

På svendebrevet står der, hvilken karakter du fik i din svendeprøve i den sidste del af din uddannelse.

Det faglige udvalg skriver også på svendebrevet, hvis du har gjort det ekstra godt og fortjener en særlig udmærkelse. Det kan være 'Bestået', 'Antaget med ros', 'Antaget med bronzemedalje', 'Antaget med sølvmedalje' eller 'Antaget med guldmedalje', alt efter hvad der er aftalt i reglerne for uddannelsen.

Sådan får du dit svendebrev

Du får dit svendebrev, når du har fået både dit skolebevis og den afsluttende erklæring om oplæring.

For at få udstedt svendebrevet skal mester senest 14 dage før elevens udlæringsdato indsende Afsluttende erklæring for oplæring til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS). 

Svendebrevet udstedes af skolen eller Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere.

Du modtager dit svendebrevet digitalt til din e-Boks.

Som elev kan du bede om at få en kopi af dit digitale svendebrev uden at skulle betale for det. Når det faglige udvalg udsteder svendebrevet, skal det udstedes i papirformat til dig.

Engelsk svendebrev

Du kan også få en gratis kopi af dit svendebrev på engelsk.

Hvad står der på svendebrevet?

Beviserne skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Dit navn og dit personnummer eller anden entydig identifikation.
  • Den udstedende myndighed – samt datoen for udstedelsen.
  • Betegnelsen for den gennemførte uddannelse, herunder specialer eller retninger, både på dansk og engelsk.
  • Uddannelsens hjemmel (uddannelsesbekendtgørelse).
  • Hvor din uddannelse er placeret i det danske system for uddannelsesniveauer.
  • Henvisning til udstedt skolebevis og afsluttende praktikerklæring.
  • Erklæring om, at svendeprøven er bestået.
  • Bedømmelsen for den afsluttende prøve (svendeprøven).

Hvordan opbevares svendebrevet?

Udstederen (institution eller fagligt udvalg) opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at udstede svendebrevet, i 30 år.

Mistet svendebrev

Hvis du mister dit svendebrev, kan du bestille et nyt mod et gebyr hos Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat.