21. jun. 2024

Til dig, der får ”fast løn”

Begrebet ”fast løn” bruges sjældent i frisørbranchen, men mange tror, de har det. Læs om forskellen mellem provisionsminimalløn og garantiløn, og hvorfor det er vigtigt at kende sin lønsammensætning for at sikre, at den afspejler arbejdet på korrekt vis.

Løn
Billede til nyheden Til dig, der får ”fast løn”

Den overenskomstdækkede del af frisørbranchen har ifølge overenskomsten ikke en fast løn, men er provisionslønnede. Oftere og oftere møder vi medlemmer, der får det, de kalder en fast løn.

Der er reelt ikke tale om en fast løn, men i stedet er der er tale om en (høj) garantiløn.

Løndannelsen sker ifølge overenskomsten som en kombination af den faste provisionsminimallønssats og den optjente provision, der tilsammen udgør timelønnen. Garantilønnen kommer kun i spil, når provisionsminimallønnen og provisionen tilsammen ikke kommer over garantilønsatsen. Har man en høj garantilønsats, hvor det nærmest er umuligt at komme over garantilønsatsen, kan man godt tale om en ”fast løn”.

Det er fint, men vi skal huske, at det fritager stadigvæk ikke mester fra at lave regnestykket, som foreskrevet i overenskomsten, for der kan være uger, hvor man med provisionsminimalløn og provisionen, tjener over garantilønsatsen – og så er det denne højere løn du skal have udbetalt.

Derfor er det en nødvendighed at du kender dine omsætningstal og i øvrigt beder din arbejdsgiver om at få udleveret omsætningstallene, hver gang du får løn. På den måde er du selv klædt på til at kontrollere, at du får den rigtige løn, og ønsker du vores hjælp til et løntjek, er det også nødvendigt, at vi kender omsætningstallene.

Relaterede nyheder