Råd og svar: Overenskomst

Elever og overenskomsten

Her kan du læse, hvad overenskomsterne siger om elever.

Frisørelevers løn er fastsat i Frisøroverenskomsten, og kosmetikerelevers løn er fastsat i Wellnessoverenskomsten.

Uanset om din arbejdsgiver er medlem af dofk (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere) eller ikke, skal du som elev følge fagets overenskomst.

Løn

Elevernes løn afhænger af deres alder, og hvilket år af uddannelsen de er i. Der er specifikke løntrin for under og over 18 år samt for hvert læreår. Se lønsatserne her

For både frisør- og kosmetikerelever gælder, at overarbejde som hovedregel ikke er tilladt. Men arbejder du undtagelsesvist over, skal du have 50 % i tillæg til timelønnen, baseret på din ugeløn.

Ferie

Elever har samme ret til ferie som svende og mesterstedfortrædere og modtager normal ugeløn samt et ferietillæg på 1 % i overensstemmelse med ferieloven.

Ved fratræden ydes der feriegodtgørelse på 12½ % af den løn, der er optjent for betalt ferie, som ikke er afholdt. Ferietillægget udbetales i maj (9 mdr.) og august (3 mdr.).

Elever i deres sidste læreår får SH-betaling beregnet som 7,25% af lønindtægten i det sidste år.

Arbejde under skoleophold

Elever må ikke arbejde i virksomheden under skoleophold, medmindre der gives dispensation efter skriftlig aftale. Arbejde under skoleophold er frivilligt og må ikke overstige 4-10 timer pr. uge.

Lønnen for arbejde under skoleophold inkluderer et tillæg på 50 %, og i fjerde læreår inkluderer det også tillæg for feriepenge, SH-bidrag, feriefridagsbidrag, og pension.

Befordring og forsikring

Der er regler for befordringsgodtgørelse, hvor elever opfordres til at benytte offentlige transportmidler, og der ydes godtgørelse pr. kørt kilometer ved brug af eget transportmiddel.

For elevforhold indgået efter 1. marts 2011 har elever ret til bestemte forsikringsydelser, herunder førtidspension, kritisk sygdom, dødsfald, og adgang til sundhedsordning, som dækkes af arbejdsgiveren.

Vil du se din overenskomst?

Mit DFKF kan du se de overenskomster, der gælder for dig under 'Min overenskomst' eller under Blanketter.