Råd og svar

Konkurs

Er salonen gået konkurs? Læs her, hvordan du skal forholde dig.

Ved en konkurs udpeger Skifteretten en advokat til at være kurator for konkursboet. Herefter er det kurator, der bestemmer, om du skal opsiges eller fortsat være ansat og møde på arbejde i den konkursramte virksomhed. 

Hvis du bliver opsagt, så skal det ske efter reglerne i din ansættelseskontrakt. Det er også kurator, der bestemmer, om du er fritstillet eller skal arbejde i opsigelsesperioden. 

Kurator har 14 dage, fra der er afsagt dekret i Skifteretten til at afgøre, om kurator ønsker at gøre brug af din arbejdskraft. I den periode undersøges virksomhedens økonomi og muligheden for eventuelt at sælge virksomheden videre. 

Har du løn, feriepenge, pension eller andet til gode skal dit krav opgøres og anmeldes både til kurator og til Lønmodtagernes Garantifond.

Når du er medlem af DFKF hjælper vil med alle spørgsmål undervejs i processen, samt med at opgøre, hvad du har til gode og anmelde dit krav. 

Du skal altid kontakte A-kassen for rådgivning om, hvordan du skal melde dig ledig på jobnet.dk. Dette skyldes, at du har krav på din sædvanlige løn i opsigelsesperioden.

Hvad sker der ved en konkurs?

En konkurs er en juridisk proces, der finder sted, når en person eller en virksomhed ikke længere er i stand til at betale sine gældsposter, når de forfalder.

Processen begynder typisk, når skyldneren (den der skylder penge) selv indgiver en konkursbegæring, eller når kreditorerne (de, der er skyldt penge) anmoder en domstol om at erklære skyldneren konkurs.

Under en konkursproces vurderes skyldnerens aktiver af en dommer eller en udpeget konkursforvalter. Formålet er at fastslå, hvilke aktiver der kan sælges eller likvideres for at afbetale skyldnerens gæld.

Generelt prioriteres kreditorerne i en bestemt rækkefølge, når det kommer til udbetaling fra de likviderede aktiver.

Er du elev?

Læs her, hvordan du forholder dig ved konkurs.