Råd og svar

Konkurrenceklausul – afstandsbegrænsning

I overenskomsten findes der regler om afstandsbegrænsninger, som du bør kende, hvis du selv siger op. Læs også reglerne for konkurrenceklausuler.

Svende og mesterstedfortrædere, der har arbejdet i samme frisørsalon i 2 år uden pause, kan ikke starte egen salon eller arbejde for en konkurrent inden for bestemte afstande, hvis de selv har sagt op. 

Afstanden afhænger af hvor stor byen er: 1.000 meter i hovedstaden, 800 meter i større provinsbyer med over 50.000 indbyggere, 500 meter i mindre byer mellem 15.000 og 50.000 indbyggere, og 400 meter i byer med færre end 15.000.

En provinsby betyder simpelthen området inden for byskiltene. Hvis du er i tvivl om noget, så tjek med din kommune.

Hovedstaden i denne sammenhæng dækker et område på en radius af 14 km fra Rådhuspladsen.

Denne regel om afstand er kun gældende, hvis det er dig som svend eller mesterstedfortræder, der siger op. Den er lavet for at forhindre urimelig og stærk skadende konkurrence til etablerede frisørvirksomheder og dermed for at bevare bestående arbejdspladser.

Det tæller også som at starte for sig selv, hvis du begynder at arbejde for en salon, der har en eller anden direkte eller indirekte forbindelse til dig.

Det kan for eksempel være:

 1. Ægtefæller
 2. Slægtninge i op- og nedstigende linje
 3. Søskende
 4. De i nr. 1-3 nævnte personers ægtefæller og andre personer, der har stået hinanden særligt nær.
 5. Et selskab og en person, hvis personen eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af selskabets kapital
 6. Andre selskaber eller personer, som har tilsvarende interessefællesskaber, som under nr. 5.

Her er reglerne for en konkurrenceklausul

 • En konkurrenceklausul skal ikke forveksles med afstandskravet ved selvstændig virksomhed, som er beskrevet ovenfor.
 • En konkurrenceklausul gælder kun for en særligt betroet medarbejder ved fratrædelse af sin stilling, og hvor medarbejderen ikke længere modtager løn fra virksomheden.

 • En konkurrenceklausul gælder i en periode på maksimalt 12 måneder, hvor arbejdsgiveren kan kræve en økonomisk erstatning ved overtrædelse. Den betroede medarbejder skal have været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst seks måneder inden.

 • Af konkurrenceklausulen skal det fremgå, at den betroede medarbejder får kompensation, når klausulen træder i kraft, og den skal være skriftligt begrundet. Kompensationen skal med en aftalt varighed på op til seks måneder udgøre mindst 40 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet per måned, den gælder. For klausuler med en aftalt varighed på mere end seks og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet per måned, den gælder.

 • Klausulen skal indeholde den aftalte økonomiske kompensation, som medarbejderen vil modtage i den periode, hvor klausulen er gældende efter fratræden.

 • Hvis den tidligere betroede medarbejder tager job i en konkurrerende virksomhed, vil dette være en overtrædelse af konkurrenceklausulen og medarbejderen kan blive pålagt en konventionalbod, uagtet om arbejdsgiver har lidt et tab eller ej.

Et eksempel på en betroet medarbejder
Et eksempel kunne være en større klinik- eller frisørkæde, hvor man som betroet medarbejder eksempelvis behandler regnskaber og leverandøraftaler, eller hvis du som medarbejder har fuldmagt til at agere på virksomhedens vegne.

Eftersom en kosmetiker eller frisør typisk ikke bliver betragtet som en særlig betroet medarbejder, er en konkurrenceklausul sjældent relevant for medlemmer af DFKF.

Kontakt os gerne, hvis du bliver præsenteret for en konkurrenceklausul.