Råd og svar: Elever

Prøvetid og opsigelse

Se reglerne for opsigelse i prøvetiden og eksempler på misligholdelse.

De første 3 måneder af praktiktiden er prøvetid. Her kan hver af parterne opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. 

Skoleophold tæller ikke med i prøvetiden. Ferie forlænger ikke prøvetiden.

Virksomheden kan dog ikke frit opsige aftalen, efter eleven har oplyst om graviditet – heller ikke i prøvetiden.

Misligholdelse

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun opsiges i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. 

Opsigelsen skal normalt ske inden for en 1 måned efter misligholdelsen er sket.

Som eksempler på væsentlig misligholdelse fra elevside kan nævnes arbejdsvægring eller tyveri.

Som eksempler på væsentlig misligholdelse fra virksomhedens side kan nævnes manglende udbetaling af løn, 

uberettiget beskyldning om tyveri herunder uberettiget politianmeldelse, mobning og chikane herunder sexchikane. 

Mangelfuld uddannelse kan også udgøre misligholdelse.

Ophævelse uddannelsesaftale

Læs mere om ophævelse uddannelsesaftale.