Råd og svar: Elever

Ophævelse af uddannelsesaftale

Skal din uddannelsesaftale ophæves, kan du finde råd og svar her.

De første 3 måneder af læretiden er prøvetid. Her kan hver af parterne ophæve aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. 

De 3 måneder er eksklusiv eventuelt skoleophold i perioden. Det vil sige, at er du i skole 2 uger, så udskydes prøvetiden med 2 uger.

Ferie forlænger ikke prøvetiden.

Virksomheden kan dog ikke frit ophæve aftalen, efter eleven har oplyst om graviditet – heller ikke i prøvetiden.

Misligholdelse

Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun ophæves i tilfælde af den anden parts væsentlige misligholdelse. 

Ophævelse skal normalt ske inden for en 1 måned, efter misligholdelsen er sket.

Som eksempler på væsentlig misligholdelse fra elevside kan nævnes arbejdsvægring eller tyveri.

Som eksempler på væsentlig misligholdelse fra virksomhedens side kan nævnes manglende udbetaling af løn, uberettiget beskyldning om tyveri herunder uberettiget politianmeldelse, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. 

Mangelfuld uddannelse kan også udgøre misligholdelse.

Sådan ophæves uddannelsesaftalen

Ophævelsen skal normalt ske på en godkendt blanket

Konkurs

Er salonen gået konkurs? 

Det er vigtigt at finde ud af, hvad konkursen betyder for din uddannelsesaftale og læreplads. I de fleste tilfælde vil konkursen betyde, at uddannelsesaftalen ophører, da virksomheden ikke længere kan opfylde sine forpligtelser over for dig. 

Du skal hurtigst muligt kontakte din skole og elevansvarlige for at diskutere situationen og finde en løsning. 

Ret til løn og eventuelle tilgodehavender
Hvis du har udestående løn eller andre tilgodehavender fra salonen, skal disse krav anmeldes i konkursboet. du skal kontakte kurator for konkursboet for at indgive et krav. 

Når du er medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund hjælper vi med alle spørgsmål undervejs i processen, samt med at opgøre og anmelde dit krav.

Læs mere om konkurs