Råd og svar: Elever

Indgåelse af uddannelsesaftale

Her kan du læse mere om, hvordan du får en uddannelsesaftale.

Uddannelsen indledes ved, at eleven begynder på skole eller i en virksomhed. I sidstnævnte tilfælde skal der være indgået en uddannelsesaftale med virksomheden.

Uddannelsen er fælles, uanset om den indledes på den ene eller den anden måde. Langt de fleste starter med ophold på en erhvervsskole på et grundforløb. Som elev kan du få SU under grundforløbet.

Ny mesterlære er en variant, hvor grundforløbet erstattes af praktisk oplæring i en praktikvirksomhed.

Frisøruddannelsen varer 4 år inklusive grundforløbet. Kosmetikeruddannelsen varer 2½ år inklusive grundforløbet.

Efter erhvervsuddannelsesloven skal uddannelsesaftalen indgås på en godkendt blanket

Uddannelsesaftalen behøver ikke at blive indgået for hele uddannelsestiden.