Råd og svar: Elever

Forsikringsydelser og sundhedsordning for elever

Se hvilke forsikringsydelser og sundhedsordninger, der går gælder for elever.

For elevforhold indgået efter den 1. marts 2011 har elever krav på følgende for­ sikringsydelser:

  • Førtidspension (maksimalt 100.000 kr.)
  • Kritisk sygdom (maksimalt 100.000 kr.)
  • Dødsfald (maksimalt 100.000 kr.)
  • Sundhedsordning

Prisen er fra PensionDanmark oplyst til at udgøre en årlig præmie på ca. 400 kr. Din arbejdsgiveren afholder udgifterne ved ordningen.

Adgang til ydelserne, forsikringssummens størrelse og vilkårene for dækning følger de til enhver tid gældende retningslinjer for PensionDanmark (basisdækning).

Hvis eleven i henhold til disse retningslinjer har mulighed for at foretage alterna­tive sammensætninger af ydelserne, kan denne dog alene udnyttes, hvis en eventuel omkostningsforøgelse afholdes af eleven.

Hvis eleven overgår til at være omfattet af PensionDanmarks pensionsordning ophører arbejdsgiverens forpligtigelse efter denne bestemmelse.

Parterne er enige om at genforhandle aftalen, hvis det ikke er muligt at opnå dækning på væsentligt tilsvarende vilkår, eller hvis dækning eller omkostninger måtte ændre sig væsentligt fra ovenstående.