Råd og svar: Elever

Ferie

Elever, der er ansat på en uddannelsesaftale efter reglerne i Erhvervsuddannelsesloven, har helt særlige ferierettigheder efter ferielovens regler.

Reglerne sikrer, at alle elever har krav på at afholde ferie på et tidspunkt, hvor ferie endnu ikke er optjent efter de normale ferieregler. Dette betyder, at elever har ret til 5 ugers ferie med fuld løn i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. 

Derudover kan elever have flere, særlige ferierettigheder afhængig af uddannelsesaftalens startdato.

Ansat i perioden fra den 2. september til den 31. oktober

Hvis din uddannelsesaftale starter i denne periode, har du både krav på 5 ugers ferie med løn i ferieårets igangværende ferieafholdelsesperiode og i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. 

Eksempel
Hvis du er ansat pr. den 15. oktober 2023, har du krav på følgende:

Fra den 15. oktober 2023 – den 31. december 2024:
5 ugers ferie med fuld løn

Fra den 1. september 2024 – den 31. december 2025:
5 ugers ferie med fuld løn

Fra den 1. september 2025 – den 31. december 2026:
5 ugers ferie med fuld løn

Ansat i perioden fra den 1. november til den 30. juni

Hvis du som elev er ansat i denne periode, har du både krav på 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden og 5 dages betalt ferie ved virksomhedslukning før hovedferieperioden (1. maj til 30. september).

Du har også krav på 5 ugers ferie med løn i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. 

Eksempel
Hvis du er ansat pr. den 15. december 2023, har du krav på følgende:

Fra den 15. december 2023 – den 30. april 2024:
5 dages ferie med løn, hvis virksomhedslukket og tvunget ferie

Fra den 1. maj 2024 – den 30. september 2024:
3 ugers ferie med fuld løn

Fra den 1. september 2024 – den 31. december 2025:
5 ugers ferie med fuld løn

Fra den 1. september 2025 – den 31. december 2026:
5 ugers ferie med fuld løn

 

Ansat i perioden fra den 1. juli til den 31. august

Hvis du som elev er ansat i denne periode, har du krav på 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter uddannelsesaftalen er påbegyndt. Hertil gælder de normale ferieregler om samtidighedsferie, hvorved du løbende optjener 2,08 feriedag pr. måned, som du er ansat.  Det vil sige, at du kan nå at optjene op til 4,16 feriedage i dette ferieår.

Eksempel
Hvis du er ansat pr. den 1. juli 2024, har du krav på følgende:
4,16 feriedage ved optjening af 2,08 dag i juli og 2,08 dag i august

Fra den 1. september 2024 – den 31. december 2025:
5 ugers ferie med fuld løn

Fra den 1. september 2025 – den 31. december 2026:
5 ugers ferie med fuld løn

 

Lønnen under ferie

Når du afholder ferie som elev, skal du have din sædvanlige elevløn på tidspunktet for ferieafholdelsen.

Hvis du har opsparet feriepenge fra en tidligere ansættelse, skal du bruge disse feriepenge, inden din nye arbejdsgiver skal give dig løn. Din nye arbejdsgiver skal dog supplere dine feriepenge op, hvis de er lavere end din aktuelle elevløn.

Hvis du har spørgsmål til din løn under ferien, skal du kontakte forbundet.

Ferietillæg

Når du som elev får ferie med løn, har du samtidig krav på et ferietillæg på 1 % af den ferieberettigede løn.

Du kan få udbetalt ferietillægget på to måder:

Samtidig med ferieafholdelsen
Du skal have udbetalt det ferietillæg, du har opsparet på tidspunktet, samtidig med at du afholder din ferie.

eller 

To gange årligt
Din arbejdsgiver kan vælge at udbetale ferietillægget den 31. maj og den 31. august. Udbetalingen den 31. maj er opsparet ferietillæg for perioden september til maj (9 mdr.), og udbetalingen den 31. august er opsparet ferietillæg for perioden juni til august (3 mdr.).

Feriepenge ved fratræden

Hvis du som elev fratræder, uanset om det er grundet ophævelse eller endt uddannelsesaftale, har du i stedet krav på at få afregnet feriepenge svarende til 12,5 % af den ferieberettigede løn, som er din lønindtægt fratrukket løn under ferie.

Hvis du inden din fratræden har afholdt ferie med løn, har du stadig krav på at få udbetalt dit ferietillæg på 1 % vedrørende den ferie, du har afholdt, også selvom der normalt udbetales 2 gange årligt.

Du skal altid kontakte forbundet, hvis du er i tvivl om din ret til ferie med løn eller feriepenge ved fratræden.