Råd og svar: Elever

Barsel og forlængelse af aftale

Er du elev, og skal du på barsel, så læs her om dine rettigheder, og hvordan du kan forlænge din uddannelsesaftale.

Forlængelse af din uddannelsesaftale

Du og din arbejdsgiver har krav på, at uddannelsestiden forlænges i det omfang, det er nødvendigt for, at du kan nå uddannelsens mål.

Hvis du skal have orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption, skal du derfor bede om forlængelse af din uddannelsesaftale hos din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver kan ikke undvige forlængelsen, hvis du ønsker dette. Hvis din arbejdsgiver alligevel forsøger at komme udenom forlængelsen, skal du søge om forlængelsen via et ansøgningsskema.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) på mail sus@sus-udd.dk

Du finder ansøgningsskemaet her

Din ret til barselsdagpenge

Det følger af barselsloven, at du har ret til graviditetsorlov, barselsorlov, fædreorlov og forældreorlov ligesom de øvrige ansatte hos din arbejdsgiver. Begge forældre har efter fødslen ret til i alt 24 ugers barselsdagpenge, som I kan bruge i de forskellige orlovsperioder.

Graviditetsorlov

Som mor har du ret til 4 ugers graviditetsorlov med dagpenge inden fødslen.

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædreorlov med dagpenge, som du skal holde inden for de første 10 uger efter fødslen. Du bør som udgangspunkt holde de 2 uger som en sammenhængende periode, men du kan også dele de 2 uger op i mindre perioder efter aftale med din arbejdsgiver.

Barselsorlov

Som mor skal du holde barselsorlov med dagpenge de første 2 uger efter fødslen.

Efter dine 2 uger har du ret til at holde barselsorlov i yderligere 8 uger. Du kan også vælge at overdrage de 8 uger til faren eller medmoren.

Det er påkrævet, at du enten genoptager dit arbejde på fuld tid eller påbegynder forældreorlov, hvis du vil overdrage ugerne.

Hvis faren eller medmoren får overdraget de 8 uger fra moren, har de ret til dagpenge i de 8 uger.

Forældreorlov

Som forældre har I begge ret til forældreorlov i 32 uger efter den 10. uge efter fødslen. Efter fødslen har I begge ret til blot 24 ugers orlov med barselsdagpenge. Dette betyder, at du kun kan bruge 14 ugers barselsdagpenge under forældreorloven, hvis du allerede har brugt 10 ugers barselsdagpenge under barselsorloven.

En forælder kan overføre op til 13 ugers barselsdagpenge til den anden forælder, mens de resterende 11 ugers barselsdagpenge er øremærket.

Hvad er barselsdagpenge?

Dine barselsdagpenge bliver beregnet efter, hvor meget du får i timeløn (uden AM-bidrag), og hvor mange timer du holder orlov om ugen. Du kan først søge barselsdagpenge, når din arbejdsgiver har indberettet, at din løn stopper. 

Perioden med barselsdagpenge bliver reduceret med antallet af uger, som forældre får udbetalt løn fra arbejdsgiver under orlov. Dette skyldes, at barselsdagpengene i stedet bliver udbetalt til arbejdsgiver som refusion, hvis arbejdsgiver udbetaler løn til forældre under orlov.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Der er mange muligheder i barselsloven, og vi skal derfor opfordre dig til at kontakte forbundet, hvis du har spørgsmål.

Derudover kan du læse mere om barsel på borger.dk

Graviditet og barsel

Her kan du se dine rettigheder, når du er gravid og skal på barsel.