Råd og svar: Elever

Ansøgning om dispensation

Det er helt frivilligt for dig som elev, om du vil arbejde under skoleophold.

Elever må ikke arbejde under skoleophold. Det er en regel, der gælder for frisør- og kosmetikerelever. Så er du elev behøver du ikke at arbejde om lørdagen i en uge, hvor du går i skole – eller til hverdag efter skoletid. Hvis din arbejdsgiver mener, at du skal arbejde under dit skoleophold, kan du derfor sige nej. 

Hvis du derimod meget gerne vil arbejde under skoleophold, fordi du gerne vil tjene lidt ekstra penge, og fordi din arbejdsgiver også ønsker det, så kan du søge om tilladelse i Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund på nedestående blanket.

Ansøgninger om dispensation vil kun blive behandlet, hvis det er blanketten nedenfor eller på Mit DFKF, der anvendes.

Hvis du vil arbejde under skoleophold, skal arbejdstiden udgøre mindst 4 timer og højst 10 timer pr. uge. 

Betaling for arbejde under skoleophold udgør timelønnen med et tillæg af 50 %. Det sidste læreår yderligere med tillæg af SH-bidrag, feriefridagsbetaling og pension.

Du kan altid komme ud af aftalen igen ved at opsige den med 2 ugers varsel til en lønperiodes afslutning.

1/4

Oplysning om ansøger (elev)

Er du medlem af DFKF? *