Råd og svar: Elever

Arbejdstid

Her kan du læse om reglerne for arbejdstider for frisør- og kosmetikerelever.

Frisørelevers arbejdstid er fastsat i frisøroverenskomsten. Det er den overenskomst, der skal følges, uanset om virksomheden er medlem af dofk (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere). 

Overarbejde er som hovedregel ikke tilladt.

Kosmetikerelevers arbejdstid er fastsat i Wellnessoverenskomsten. 

Du behøver ikke at arbejde under skoleophold

Elever må ikke arbejde under skoleophold. Det er en regel, der gælder for frisør- og kosmetikerelever. Så er du elev, behøver du ikke at arbejde om lørdagen i en uge, hvor du går i skole – eller til hverdag efter skoletid. Hvis din arbejdsgiver mener, at du skal arbejde under dit skoleophold, kan du derfor sige nej.

Søg dispensation

Hvis du derimod meget gerne vil arbejde under skoleophold, fordi du gerne vil tjene lidt ekstra penge, og fordi din arbejdsgiver også ønsker det, så kan du søge om tilladelse via denne blanket

Ansøgninger om dispensation vil kun blive behandlet, hvis det er blanketten i linket, der er anvendt.

Husk tillægget

Hvis du vil arbejde under skoleophold, skal arbejdstiden udgøre mindst 4 timer og højst 10 timer pr. uge.

Betaling for arbejde under skoleophold udgør timelønnen med et tillæg af 50 %. Det sidste læreår yderligere med tillæg af SH-bidrag, feriefridagsbetaling og pension.

Du kan altid komme ud af aftalen igen ved at opsige den med 2 ugers varsel til en lønperiodes afslutning.

Elever kan som hovedregel få gratis a-kassemedlemskab. Har du det, må du ikke arbejde under skoleophold.

Ansøg om dispensation

Hvis du meget gerne vil arbejde under skoleophold, fordi du gerne vil tjene lidt ekstra penge, og fordi din arbejdsgiver også ønsker det, så kan du søge om dispensation.