Råd og svar

Efteruddannelse

Er det tid til efteruddannelse? Så læs mere om dine muligheder her.

Hvis du gerne vil forblive konkurrencedygtig og opdateret indenfor skønhedsbranchen, kan det være en god idé at tage på efteruddannelse.

Skønhedsindustrien udvikler sig hurtigt med nye trends, teknikker og produkter. Ved at tage efteruddannelse sikrer du, at dine færdigheder forbliver relevante og opdaterede, hvilket ikke kun forbedrer kvaliteten af din service, men også hjælper med at tiltrække og fastholde kunder.

Efteruddannelse giver dig også mulighed for at dykke ned i specifikke områder inden for din branche, som du er passioneret omkring eller ser en forretningsmulighed i. Ved at specialisere dig kan du udvide din kundebase og øge din indtjening ved at tilbyde disse nicheydelser.

Kursus: Pleje af hår, hud og negle

Du kan blandt andet tage forskellige AMU-kurser. For frisører og kosmetikere findes blandt andet 'Pleje af hår, hud og negle'.

Kurset har fokus på følgende emner:

  • Håndværksmæssigt arbejde med hår, hud og negle
  • Salg og service

Kurserne udbydes typisk af AMU-skoler og tekniske skoler flere steder i landet.

Pleje af hår, hud og negle omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Arbejdsmarkedsuddannelserne er erhvervsrettede og dermed altid vinklet mod arbejdsmarkedet.

Voksenuddannelse.dk

På voksenuddannelse.dk finder du oplysninger om efteruddannelse (AMU). Du kan her finde information om kursernes indhold, varighed og økonomi. Desuden kan du se, hvor i landet kurserne udbydes, og du kan tilmelde dig direkte på siden.

Tilmelding til kurserne kan foregå via siden Søg Voksenuddannelse

Overenskomstens regler om efteruddannelse

Svendene er berettiget til 3 ugers frihed til deltagelse i faglige statsanerkendte kursusaktiviteter inden for 12 måneder. 3 kursusuger = 3 x 37 arbejdstimer.

Mesteren betaler differencen mellem refusions­beløbet og ordinær løn, forstået som gennemsnittet af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler.

Deltager en medarbejder i AMU-kurser uden for normal arbejdstid, medregnes uddannelsestiden som arbejdstid, hvis uddannelsen på forhånd er aftalt med ar­bejdsgiveren. Timerne vægtes i forholdet 1:1, og der betales ikke for overarbejde, selvom arbejdsugen på grund af uddannelsestiden kommer over 37 timer.

Ved statsanerkendte aften- og weekendkurser betaler mesteren et beløb svarende til differencen mellem refusionsbeløbet ved dagkurser og ordinær løn, forstået som gennemsnittet af de seneste 16 ugers/4 mdr. kendte/udleverede lønsedler.

Den ansatte har ret til det længste efteruddannelseskursus, der afholdes i AMU. Kur­set tilrettelægges i samarbejde med arbejdsgiveren. Lønmodtagerens ønske bør imødekommes, medmindre hensynet til virksomhedens drift hindrer dette.

Når en svend er på kursus, beregnes kursusugen/arbejdsugen ud fra de faktiske arbejdstimer. Hvis der indgår en fridag ved 3 dages kurser, bereg­nes fridagen til 7 timer og 24 minutter. Svenden skal, når de 3 kursusdage er afvik­let, arbejde de resterende arbejdstimer op til 37 timer.