Råd og svar

Arbejdsgiver

Her kan du læse om, hvilke ting du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

Hvad kan en virksomhed bruge en elev til?

En elev i virksomheden er altid med til at gøre virksomheden ung og dermed medvirke til at tiltrække unge kunder. Med den rigtige uddannelsesplan vil eleven efter kort tid i virksomheden, kunne indgå i den daglige drift og allerede da begynde at tjene ind til sin egen løn. Jo hurtigere eleven kommer gang, jo bedre, da det vil sikre en god og stabil arbejdskraft i virksomheden.

Du kan finde praktiske råd til at have elever i Mesterhåndbogen

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested

Som virksomhed skal I opfylde de fastsatte kriterier for at blive godkendt. Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere har fastsat disse kriterier for at sikre, at eleverne får en god og bred oplæring. Du finder kriterierne her

Godkendelsesprocedure

Mestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse (4-årig frisøruddannelse), kan ansætte 1 elev pr. faglært.

Nyetablerede virksomheder, også uden ansatte, kan ved ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere godkendes til 1 elev. Dog skal ejeren så have den 4-årige uddannelse.

Mesteren ansøger om at have en elev, og hvis målene for oplæring kan opfyldes, og der er faglærte ansat, kan virksomheden godkendes.

Mestre, der ikke har haft elever i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft elever i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

Sådan bliver din virksomhed godkendt til at have elever

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som sendes direkte til sekretariatet SUS. Find blanketten på SUS’ side for virksomheder

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit svendebrev, før vi har den afsluttende erklæring om oplæring.

Overenskomster

Sammen med Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (dofk) sikrer vi ordnede forhold i salonerne ved at aftale kollektive overenskomster. 

Ønsker du at tegne overenskomst i din salon, så kontakt dofk 

Du kan læse mere om branchens overenskomster her 

Tiltrædelsesoverenskomst
Er du ikke medlem af dofk, men ønsker du alligevel at tegne overenskomst, så kan du underskrive en tiltrædelsesoverenskomst.

Den forpligter dig som arbejdsgiver til at overholde de betingelser og vilkår, der er aftalt i den kollektive overenskomst, som om du selv havde været en del af de oprindelige forhandlinger.

Faktaboks billede

Vær opmærksom på disse typiske fejl

Vi er klar over, at der er nok at se til, når man har en virksomhed, og vi vil gerne hjælpe dig med at overholde de forskellige regler, som overenskomsten foreskriver. Nedenfor kan du se de typiske fejl, som kan opstå.

Løn

Det er essentielt at sikre, at alle medarbejdere modtager den korrekte løn i overensstemmelse med overenskomsten. Dette inkluderer overarbejdsbetaling, tillæg for arbejde på specielle tidspunkter samt eventuelle andre lønkomponenter, der er aftalt. En hyppig fejlkilde er manglende opdateringer i lønsystemet, når nye overenskomster træder i kraft. Hold derfor ekstra øje med lønsatsen, når der kommer nye overenskomster.

Pension

Pensionsbidrag er en vigtig del af medarbejdernes samlede kompensation. Det er vigtigt at indbetale de korrekte beløb til rette tid. Fejl kan opstå, hvis der er uoverensstemmelse mellem den overenskomstmæssige pensionsprocent og det faktisk indbetalte beløb. Dobbelttjek derfor pensionsindbetalingerne regelmæssigt.

Søgnehelligdage (SH-dage)

Søgnehelligdage, ofte forkortet til SH-dage, er dage, hvor medarbejdere har ret til fridage med løn i forbindelse med visse helligdage, der falder uden for den normale arbejdsuge. Disse dage er en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel og sikrer, at medarbejdere har mulighed for hvile og rekreation. Det er afgørende, at virksomheder nøje overholder reglerne om SH-dage, herunder antallet af dage medarbejderne har ret til, samt hvilke betingelser der skal opfyldes for at kunne gøre brug af disse dage. En udbredt fejl er ikke at indregne SH-dage korrekt i medarbejdernes ferie- og fridagsplanlægning.

Sådan sikrer vi et godt samarbejde

Samarbejde og gensidig respekt er nøglen til at skabe et positivt arbejdsmiljø, hvor alle føler sig værdsatte og motiverede. Hvis dine medarbejdere er glade og tilfredse, bliver de også længere tid hos dig.

Uddannelse og udvikling

Tilbyd regelmæssig uddannelse og professionel udvikling for dine medarbejdere. Det viser en investering i medarbejdernes fremtid og opmuntrer til livslang læring. DFKF kan ofte tilbyde ressourcer eller støtte til sådanne initiativer.

Sundt arbejdsmiljø

Sørg for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, der overholder alle industrielle standarder og regler. Dette inkluderer ergonomisk korrekt udstyr og regelmæssige pauser for at mindske fysisk belastning.

Spørg DFKF

Tag fat i os ved vigtige beslutninger. Vi har masser af brancheerfaring og kan tilbyde værdifuld indsigt og gode råd, som kan hjælpe dig.