Medlemsfordele: Forebyggelse

Forebyggelse – og sikring af sundt arbejdsmiljø

Frisører og kosmetikeres arbejdsmiljø skal være sikkert og sundt.

Frisørernes og kometikernes arbejde er fysisk belastende. Hvor belastende branchen er, fremgår af en undersøgelse publiceret i juni 2016, foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det er en spørgeskemaundersøgelse om danskernes arbejdsmiljø. 

Undersøgelsens resultater viser, at "Frisører og anden personlig pleje" ligger på førstepladsen over belastede brancher. Den næstmest belastede branche er ifølge undersøgelsen "Opbygning og nedrivning af byggeri".  

I vores fag vil vi have et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og der er således god grund til, at Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund fortsætter arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for medlemmerne. 

Et langt og sundt arbejdsliv

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund arbejder hele tiden på at styrke arbejdsmiljøet i branchen, så frisører og kosmetikere kan sikres sundere produkter i det daglige arbejde. Arbejdet sker direkte igennem forbundet, blandt andet gennem Videncenter for Frisører & Kosmetikere.

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund arbejder på mange fronter for at forbedre dit arbejdsmiljø. Både politisk i Danmark og internationalt for eksempel i EU.

Vi arbejder også med helt konkrete anvisninger, du selv kan følge og få gavn af med det samme.

Ved du for eksempel, hvordan din arbejdsplads skal være indrettet, hvis love og regler er opfyldt? 

Læs mere her og brug listen til at gå din egen arbejdsplads efter i sømmene, gerne sammen med dine kolleger. Måske er der et par ting, I skal diskutere indbyrdes – eller med jeres mester.

Arbejdsrum

Loftshøjden skal 2,5 meter.
Luftrum skal være 12 m3 for hver ansat.

Arbejdsstillinger og –bevægelser

Det er fysisk krævende at være frisør. Gode arbejdsstillinger, god arbejdsteknik og god indretning af arbejdspladsen er afgørende for at kunne holde til jobbet.

 • Undgå at arbejde med bøjet ryg og nakke i længere tid.
 • Hold skuldrene sænket, også når du arbejder med løftede arme.
 • Indstil kundestolen, så kundens hår er inden for passende afstand.

Belysning

Dårlig belysning kan give hovedpine og træthed og medfører ofte dårlige arbejdsstillinger. Lyset må ikke blænde – pas på reflekser.

Frisørkosmetik

Der er en række klare regler for frisørkosmetik, men de overholdes ikke altid:

 • Frisørkosmetik skal være mærket med produktgruppenr.
 • Der skal være en leverandørbrugsanvisning med.
 • Kosmetikbekendtgørelsens bestemmelser om mærkning skal overholdes.

Gulve

Det anbefales, at gulvbelægningen er af let fjedrende træ, og de skal være lette at rengøre.

Vær opmærksom på, at våde gulve er glatte gulve.

Håndredskaber

 • Redskaber, der balancerer godt i hånden, aflaster underarmen.
 • En saks, der går let, aflaster hånden.
 • Håndgreb og betjeningsgreb skal passe i din hånd.
 • Redskaber med indhold af nikkel kan give eksem. Brug derfor nikkelfrit værktøj.
 • Ved køb af håndredskaber, f.eks. børster, sakse, kamme, hårtørrere m.v. bør du tænke på, at lette redskaber nedsætter belastningen på skulderen og armen. 

Klippestol

Din egen klippestol skal:

 • være let at indstille i højden
 • være let at flytte
 • stå stabilt

Kundestol

Kundestolen skal kunne hæves, sænkes og drejes.

Rullebord

Materialer og redskaber skal være inden for rækkevidde. Placér det mest anvendte øverst.

Temperatur

Ved arbejdets begyndelse skal der være mindst 16 grader. Normalt højst 25 grader. Under hedebølge må det accepteres, at temperaturen på 25 grader ikke kan overholdes.

Vaskeplads

Vaskepladsen bør indrettes, så du kan bevæge dig rundt om den, ligesom det bør være muligt at komme så tæt på kundens hår, at det ikke er nødvendigt at bøje i ryggen.

Velfærdslokaler

Garderobe

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting.

Spiseplads

De ansatte skal have passende plads til spisning. Der skal være mulighed for at varme mad og drikke. Der skal være spiserum, hvis arbejdets art gør det påkrævet eller naturligt. Det gælder bl.a., hvor der arbejdes med giftige, ætsende og lignende sundhedsfarlige stoffer og ved stærkt tilsmudsende arbejde.

Toiletter

Der skal normalt være toiletter for hvert køn for sig, når der beskæftiges fem eller flere af hvert køn.

Ventilation og udsugning

Det er ikke uden grund, at frisørfaget kender til astma- og allergiproblemer

 • Luften i salonen skal kunne skiftes tre til fem gange i timen
 • Lokaludsugning skal bruges ved permanent, hårfarvning, afblegning og hårvask
 • Ved blanding af hårfarve og lysningspulver bruges blandebokse med sug.

Værnemidler

Frisørkosmetik kan give gener, når man arbejder med det hver dag. Derfor: Beskyt din hud.

 • Brug egnede handsker ved hårfarvning, permanent, afblegning og hårvask
 • Brug forklæde ved farvning
 • Vask hænder efter hårfarvning, permanent og afblegning
 • Brug beskyttelsescreme
 • Opbevar kosmetikprodukter for sig selv i skabe, reoler og lign.

Bliv medlem af DFKF

Bliv medlem i dag