27. maj 2024

Ferie- og store bededagstillæg til elever

Elev, er du i tvivl om dit ferie- og store bededagstillæg? Så læs med her.

Ferie
Billede til nyheden Ferie- og store bededagstillæg til elever

Som elev har du krav på ferietillæg under hele din uddannelse. Ferietillægget udgør 1 procent af den ferieberettigede løn og bliver udbetalt to gange årligt: i maj måned (for 9 måneder) og i august måned (for 3 måneder).

Elever på fjerde år skal have udbetalt ikke-afholdt ferie til deres FerieKonto, når uddannelsen slutter. Arbejdsgiveren skal udarbejde en slutafregning, så eleven kan se, hvor meget ferie vedkommende har afholdt, og hvor meget ferie der er til gode og dermed skal udbetales.

For feriepenge, der er indsat på FerieKonto, gælder, at du ikke har krav på ferietillæg af disse. 

Du har kun krav på ferietillæg, når du holder ferie med løn.

Du skal også være opmærksom på, om du får dit store bededagstillæg. Det udbetales samtidig med ferietillægget i maj og august måneder. Store bededagstillægget udgør 0,45 % af din ferieberettigede løn.

Er du i tvivl, om du har fået det, du skal, er du velkommen til at kontakte os.

Relaterede nyheder