19. apr. 2024

Kampagne skal hjælpe læse- og skriveudfordrede kollegaer

Du kan teste dig selv eller få en kollega til at tage en test og finde ud af, om der er behov for hjælp til at blive bedre til at læse og skrive.

Billede til nyheden Kampagne skal hjælpe læse- og skriveudfordrede kollegaer
Har du svært ved at læse for eksempel en avis, kan du tage en test på læsogskrivbedre.dk. Foto: Shutterstock

Mange har udfordringer med at læse og skrive. Og for at hjælpe flere med at få taget hul på snakken har PensionDanmark netop sendt information ud til over 13.000 virksomheder om det digitale opsporingsværktøj læsogskrivbedre.dk

På læsogskrivbedre.dk svarer man på 17 spørgsmål, der handler om, hvordan man bruger læsning og skrivning i sin hverdag. Herefter får man at vide, om man kunne have glæde af at få undersøgt sine læse- og skrivefærdigheder nærmere. Og der er gode muligheder for at få hjælp. Uddannelsessteder i hele landet tilbyder ordblindeundervisning eller voksenundervisning i dansk (FVU). Kurserne er gratis.

Ræk hånden ud til dine kollegaer
Har du en kollega med læse- og skriveudfordringer, så kan du med læsogskrivbedre.dk hjælpe kollegaen videre. Det tager maksimalt 10 minutter. Er man i målgruppen, vil næste skridt typisk være en snak med jeres tillidsrepræsentant, uddannelsesrepræsentant eller chef.

Virksomheden kan for eksempel tilbyde en samtale med en uddannelsesvejleder på det lokale VUC eller AOF og et efterfølgende ordblinde- eller FVU-forløb. Virksomheden modtager både SVU-støtte og tilskud fra kompetencefonden, mens medarbejderen får normal overenskomstmæssig løn.

Flere end 2.000 har siden sommeren 2023 benyttet læsogskrivbedre.dk, der er gratis og tilgængeligt for alle.

Færre deltager i ordblindeundervisning

Færre danskere søger afklaring om og hjælp til at håndtere ordblindhed. Det viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Udfordringen gælder særligt kortuddannede mænd. Her er deltagelse i ordblindeundervisning næsten halveret fra 6.000 til 3.500 deltagere om året mellem 2013 og 2019.

Op i mod 600.000 i arbejdsstyrken oplever vanskeligheder med at læse og skrive.

Læsogskrivbedre.dk er udarbejdet i samarbejde med Ordblindeforeningen, Styrelsen for It og Læring (STIL), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), 3F, Dansk Erhverv, AOF Danmark, VUC Erhverv, Jobcenter Solrød, ISS.

Relaterede nyheder