23. feb. 2024

Overenskomststigninger til frisører og kosmetikere fra den 1. marts 2024

Du skal være opmærksom på at nogle af overenskomstens satser stiger 1. marts. Her kan du se stigningerne.

Løn
Billede til nyheden Overenskomststigninger til frisører og kosmetikere fra den 1. marts 2024

De nye overenskomststigninger træder i kraft fra den 1. marts 2024. Her får du overblik over de væsentlige satser. Har du brug for andre satser, finder du dem i Overenskomsten 2023, som er udsendt til vores medlemmer sidste år efter overenskomstforhandlingerne.

I år er det særligt stigningen på 2 % i den særlige opsparing, du skal være opmærksom på. Den stiger fra 6 % til 8 %. Særlig opsparing er en del af SH-bidraget, som udbetales ved hver lønperiode. Bidraget bliver pr. 1. marts 2024 15,25 %.

Her får du overblikket over de øvrige stigninger:

Elever
Den 1. marts stiger elevlønsatserne for elever der er i 2., 3. og 4. læreår.

Satserne er pr. 1. marts 2024:

Under 18 år

Ugeløn

Timeløn

Overtid pr. time 50%

2. læreår

Kr. 3.155,04

Kr. 85,27

Kr. 127,91

3. læreår

Kr. 3.517,60

Kr. 95,07

Kr. 142,61

4. læreår

Kr. 3.844,56

Kr. 103,91

Kr. 155,87

 

Over 18 år

Ugeløn

Timeløn

Overtid pr. time 50%

2. læreår

Kr. 3.609,25

Kr. 97,55

Kr. 146,33

3. læreår

Kr. 3.973,42

Kr. 107,39

Kr. 161,09

4. læreår

Kr. 4.254,35

Kr. 114,98

Kr. 172,47

5. læreår

Kr. 4.254,35

Kr. 114,98

Kr. 172,47

1. års elevernes løn i 2024 (1. januar til 31. december) er kr. 84,05 i timen svarende til en ugeløn på kr. 3.110. Dette er AUB-satsen.

Assistenter/svende

Løn
Garantiløn for fuldtidsansatte stiger til kr. 154,25 i timen.
Garantiløn for deltidsansatte stiger til kr.  157,25 i timen.

Provisionsminimallønnen er fortsat kr. 131,49 pr. time samt 15 % i provision af behandlinger. 

Særlig opsparing
Den særlig opsparing stiger 1. marts med 2 %. Herefter udgør særlig opsparing 8 %, som beregnes af den ferieberettigede løn. Feriegodtgørelse, søgnehelligdagsbetaling og feriefridagsbetaling er indeholdt i beløbet.

Den særlige opsparing udbetales til svende/assistenter sammen med lønnen ved hver lønafregning.

Vær opmærksom på, at pr. 1 marts 2024 udgør det samlede bidrag 15,5 %.

8-21 aftale
Har du en 8-21 aftale stiger tillægget pr. time til kr. 30,79 (kl. 17.30-21.00) og 61,58 pr. time (lørdage kl. 14.00-21.00).

“ Vi ser frem til at fortsætte vores arbejde med at forbedre arbejdsvilkårene for vores medlemmer, og disse overenskomststigninger er et skridt i den retning," udtaler Lone Frost, formand for DFKF.

Relaterede nyheder