23. feb. 2024

Husk at sikre din befordringsgodtgørelse: Vigtig påmindelse til frisør- og kosmetikereleverne

Som elev, og ansat under overenskomsten, er en af dine fordele, at du kan få dækket dine transportomkostninger i forbindelse med skoleophold. Det er dog vigtigt, at du husker at aflevere kvitteringer for dine transportudgifter til din arbejdsgiver.

Elever
Billede til nyheden Husk at sikre din befordringsgodtgørelse: Vigtig påmindelse til frisør- og kosmetikereleverne

Mange elever har tidligere brugt en simpel udskrift fra skolen som dokumentation for transport, men denne praksis er ikke længere tilstrækkelig for at få udgifterne refunderet. Det er vigtigt, at du er opmærksom på kravene, hvis du vil sikre dig refusion for dine udgifter til befordring.

At du som elev kan få befordringsgodtgørelse, betyder at du kan få dækket dine omkostninger til transport under skoleophold med 100 % refusion fra din arbejdsgiver. Men for at få hele udgiften refunderet, er det nødvendigt, at din arbejdsgiver får de korrekte kvitteringer.

Afleverer du ikke kvitteringerne som dokumentation for udgiften, er befordringsgodtgørelsen   skattepligtig. Det er ikke tilstrækkeligt at fremlægge et udskrift fra skolen – det kræver dokumentation i form af kvitteringer.

Så husk at dokumentere dine transportomkostninger korrekt og aflevere kvitteringerne til din arbejdsgiver rettidigt for at sikre, at du fortsat nyder godt af befordringsgodtgørelsen.

Vi opfordrer dig til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Relaterede nyheder