22. jan. 2024

Opfordring til kosmetikere: Styrk jeres faglighed, og skab værdi for wellnessbranchen

Dygtige kosmetikere er nøglen til en blomstrende fremtid for faget, men desværre står vi, i det arbejde DFKF deltager i, over for en udfordrende mangel på repræsentanter for faget. I den forbindelse opfordrer formand for DFKF, Lone Frost, vores erfarne kosmetikere til aktiv deltagelse i de Lokale Uddannelses Udvalg (LUU), i DFKF’s hovedbestyrelse og som censorer.

Politik
Billede til nyheden Opfordring til kosmetikere: Styrk jeres faglighed, og skab værdi for wellnessbranchen
Foto: Styrk din faglige viden, og hjælp os med at udvikle kosmetikerfaget.

Frisører, kosmetikere og wellness-ansatte udgør en værdsat og vital del af vores samfund, og jeres faglige repræsentation er afgørende for at styrke fagenes udvikling. Desværre står vi over for en udfordring: en mangel på kosmetikere i vigtige positioner i de Lokale Uddannelses Udvalg (LUU), i DFKF’s hovedbestyrelse og som censorer ved konkurrencer. Vi opfordrer derfor til aktiv deltagelse fra vores dygtige kosmetikere.

Formand for DFKF, Lone Frost, udtaler i den forbindelse:

”Vores fremtidige fag bliver formet af de beslutninger, vi træffer i dag. Det er afgørende, at vores dygtige kosmetikere træder frem og indtager centrale roller i de Lokale Uddannelses Udvalg, hovedbestyrelsen og som censorer. Jeres viden og passion er nøglen til at bevare og styrke vores branche. Lad os sammen forme en fremtid, hvor vores fag blomstrer og trives.”

De lokale uddannelsesudvalg (LUU)
LUU spiller en central rolle i at forme uddannelsesforløb og er med til at sikre, at uddannelsen opfylder branchens behov. Udvalgene mødes på skolerne, men desværre er der en mangel på kosmetikere i LUU, hvilket kan påvirke kvaliteten og relevansen af uddannelserne. Det er afgørende, at vores erfarne kosmetikere bringer deres ekspertise ind i disse udvalg for at sikre, at de uddannelsesmæssige rammer afspejler branchens krav og udviklingsmønstre.

Hovedbestyrelsen i DFKF
For at vores fagforbund kan træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag, er det afgørende, at hovedbestyrelsen repræsenterer mangfoldigheden inden for vores fag. På nuværende tidspunkt mangler vi kosmetikere i hovedbestyrelsen. Vi opfordrer derfor vores dygtige kosmetikere til at tage aktiv del i dette arbejde, så vi kan få kosmetikernes perspektiver og indsigter til bordet.

Censorer til konkurrencer
Konkurrencer er ikke kun en måde at fremme innovation og faglig udvikling på. De er også en kilde til branchens stolthed. Desværre oplever vi en mangel på kosmetikere som censorer ved disse begivenheder. Vi håber derfor, at vores erfarne kosmetikere har lyst til at træde til for at bedømme og inspirere næste generations talenter, hvilket vil hjælpe med at sikre fortsat udvikling inden for vores fag.

Tag kontakt til Lone Frost (lfr@forbundet.dk) eller næstformand Thomas Knarkkegaard (tkp@forbundet.dk) vedrørende arbejdet i de Lokale Uddannelses Udvalg, hvis du som kosmetiker ønsker at høre mere om ovenstående og engagere dig i et eller flere af ovenstående aktiviteter.   

Vi ser frem til at høre fra dig.

Relaterede nyheder