22. jan. 2024

Elevers rettigheder ved graviditet og orlov

Hvis du som elev er gravid, følger du reglerne i barselsloven. På flere områder er elever dækket af Frisør- eller Wellness-overenskomsten, men det gælder ikke i forbindelse med graviditet og barsel. I denne artikel vil der være fokus på graviditetsundersøgelser, retten til fravær og aflønning under orlov.

Elever
Billede til nyheden Elevers rettigheder ved graviditet og orlov
Foto: Det er godt at undersøge dine rettigheder, når du er gravid.

Graviditetsundersøgelser
Ved graviditetsundersøgelser har du som elev ret til fravær fra arbejdet, hvis det ikke er muligt at placere undersøgelserne udenfor arbejdstid. Ved disse undersøgelser følger det af barselsloven, at arbejdsgiver som minimum skal udbetale dagpenge under fraværet. Hvis din sædvanlige elevløn er mindre end dagpengesatsen, vil du få din sædvanlige elevløn.

Orlov

Som gravid skelner man mellem orlov før og efter fødsel.

Før fødsel

Den fødende har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være fire uger til fødslen. I denne periode kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse betingelser ved begyndelsen på fraværsperioden:

  • Du er i lønnet praktik på din første orlovsdag eller dagen før.
  • Din første orlovsdag ligger ikke i en periode med undervisning på uddannelsesstedet.

Satsen for barselsdagpenge afhænger af din bruttoløn. Den højeste sats er på nuværende tidspunkt 122,97 kr. pr. time.

Efter fødsel
Efter fødsel har du ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis du opfylder ovenstående betingelser samt har dagligt samvær med dit barn.

Som forældre kan I overdrage nogle af orlovsugerne og retten til barselsdagpenge til hinanden i et vist omfang. Den ene forælder kan således have mere orlov end 24 uger og stadigvæk få barselsdagpenge.

Udover det gennemgåede er der mulighed for at forlænge og udskyde orlov. Kontakt os gerne for at høre mere om dette – vi sidder klar til at hjælpe. Husk, at denne artikel ikke kan erstatte den personlige rådgivning.

Relaterede nyheder