20. okt. 2023

SUS: Det ukendte arbejde

På trods af at Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) er stedet hvor grundlaget for uddannelsen af fremtidens dygtige frisører skabes, er arbejdet i SUS ukendt for mange. Derfor har vi taget en snak med frisør og lærer Camilla Wahl Bach, som udover sit lærerjob udfører et godt stykke arbejde i SUS, for at høre mere om arbejdet i SUS.

Elever
Billede til nyheden SUS: Det ukendte arbejde

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) står som en af de bærende søjler i uddannelsen af dygtige frisører og kosmetikere. Som en selvejende institution, ejet af parterne bag fagenes overenskomster, har SUS en klar mission: at sikre at uddannelserne inden for servicefagene er i tråd med de hastigt udviklende arbejdsmarkedsbehov, og forberede eleverne til fremtidens udfordringer.

Mange er ikke bekendte med arbejdet i SUS. Men for Camilla Wahl Bach falder det vigtige arbejde fint i tråd med jobbet som faglærer. Hun er ikke i tvivl om at det et vigtigt arbejde at udføre.

Skræddersyet uddannelse til servicebranchen
SUS er dedikeret til at servicere de faglige udvalg (fællesudvalgene) og efteruddannelsesudvalgene i deres arbejde med at fastlægge uddannelsernes faglige indhold, varighed, struktur og mål på de forskellige erhvervs- og efteruddannelser inden for servicefagene. Derfor er frisører og kosmetikere, der uddannes jf. SUS' kyndige vejledning, godt rustet til at imødekomme branchens krav med præcision og professionalisme.

“I Fællesudvalget definerer vi kompetencemål, målpinde, eksamensformer og bedømmelsesvejledninger til svendeprøver. Så kort fortalt har alt det arbejde, vi laver i Fællesudvalget, en direkte indvirkning på, hvordan skolerne driver skolen, det har betydning for fagets standard og det grundlæggende indhold, som der undervises i på skolerne,” forklarer Camilla Wahl Bach.

På forkant med uddannelsesudviklingen
Arbejdet i SUS bygger på ekspertise og erfaring for at være på forkant med udviklingen af uddannelserne, hvilket er afgørende, da det sikrer, at eleverne får adgang til den nyeste viden og uddannes i de mest relevante færdigheder. Arbejdsmarkedets behov ændrer sig konstant, og SUS er dedikeret til at sikre, at frisørerne og kosmetikerne er rustet til at møde disse udfordringer.

“Derfor er det også et megavigtigt arbejde, som hele tiden skal opdateres, så vi følger udviklingen i branchen og er med til at opretholde den høje standard,” uddyber Camilla og begrunder yderligere:

“Så frisøruddannelsen er en attraktiv uddannelse at tage for de unge mennesker, en attraktiv uddannelse at aftage medarbejdere fra og en uddannelse, der giver det bedste fundament for at blive selvstændig frisør.”

Samarbejde på tværs af sektorer
SUS arbejder tæt sammen med lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører. Dette partnerskab sikrer, at uddannelserne er velafstemte med de overordnede uddannelsesmål og den samlede vision for servicefagene.

“Hvert år, når der skal laves en udviklingsredegørelse, taler vi i udvalget om, hvilke ændringer der ville være gode at gennemføre. Ind imellem er det ganske få og andre gange flere. Så hører vi også skolerne, om de har noget. Når vi har besluttet, hvilke ændringer vi ønsker, skal det til ministeriet, som efterfølgende sender det ud til høring på skolerne. Hvis der ingen indvendinger er, bliver ændringerne skrevet ind i den nye version,” forklarer Camilla og fortsætter:

“Først derefter får skolerne en opgave med at implementere de nye ting i deres undervisningsplan, hvilket kommer til at gælde for de elever, der påbegynder uddannelsen efterfølgende, eller hvis skolen sætter eleverne over på den nye version.”

SUS skaber muligheder for fremtidens frisører
SUS er et afgørende bindeled mellem uddannelsesverdenen og arbejdsmarkedet for frisører. Med deres engagement i at levere skræddersyede uddannelser, der er i trit med branchens behov, er SUS med til at forme en generation af kompetente og dygtige frisører, der er parate til at møde morgendagens udfordringer. Dette gør SUS til en uundværlig ressource for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og den øvrige servicebranche.

“Vi har virkelig mulighed for at være med til at skabe en rigtig god uddannelse, da vi har ret meget, vi kan påvirke,” afrunder Camilla.

Du kan læse mere om SUS her og nærmere om frisøruddannelsen her.

Om Camilla Wahl Bach

  • 40 år gammel.
  • Frisør gennem 10 år i salon.
  • Faglærer gennem 10 år på Tradium.
  • Teknikker for et frisørfirma for 13 år siden.
  • Skuemester til svendeprøverne i 7 år, derefter medlem af det faglige udvalg og derfor tilforordnet til svendeprøverne siden.
  • Verdensmester i herrehår i 2006.
  • Danmarksmester og Fynsmester et par gange i årene 2002-2006.
  • Medlem af DFKF i 25 år.
  • Medlem af Hovedbestyrelsen i cirka 17 år, i sin tid valgt ind sammen med formand for DFKF, Lone Frost.

Relaterede nyheder