25. sep. 2023

Hvad du bør vide om graviditet og orlov

Som lønmodtager har du i forbindelse med graviditet og barsel nogle lovgivningsmæssige rettigheder, og er du udlært og ansat under overenskomstens regler, har du yderligere rettigheder. I denne artikel vil der være fokus på retten til fravær og aflønning under orlov.

Orlov
Billede til nyheden Hvad du bør vide om graviditet og orlov

Overenskomstmæssige rettigheder
Hvis du er udlært, og i din ansættelse er dækket af frisør- eller wellnessoverenskomsten, medfølger nogle vilkår i forbindelse med graviditet og barsel, som ikke er gældende, hvis du ikke er dækket af en overenskomst. Dog gælder det, at du skal have 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt for at være berettiget til disse vilkår.

Før fødsel
Arbejdsgiver udbetaler løn for fravær på grund af graviditet fra 4 uger før forventet fødselstidspunkt. Timesatsen er her 140,50 kr. pr. time.

Efter fødsel
Efter fødsel betaler arbejdsgiver løn under fravær i op til 24 uger regnet fra dagen efter fødsel. Her svarer lønnen til din gennemsnitlige løn, beregnet på baggrund af de seneste 16 ugers kendte/udleverede lønsedler.

Under de første 10 ugers orlov gives et forhøjet pensionsbidrag.

Hvis du har fået overført barsel fra den anden forælder og derved har barsel udover de 24 uger, vil du efter de 24 uger kunne få barselsdagpenge.

Lovgivningsmæssige rettigheder
Er du svend/assistent, og er din ansættelse ikke dækket af frisør- eller wellnessoverenskomstens regler, følger dine rettigheder barselsloven i forbindelse med graviditet og barsel.

Er du elev, følger du som hovedregel overenskomstens regler i din ansættelse. Dog ikke når det gælder graviditet og barsel. Elever følger barselsreglerne i barselsloven (de lovgivningsmæssige regler).

Før fødsel
Den fødende har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, når der skønnes at være 4 uger til fødslen. I denne periode kan du få barselsdagpenge, hvis du opfylder disse 3 betingelser ved begyndelsen af fraværsperioden:

  1. Du skal være ansat på den første dag i din orlov eller dagen før.
  2. Du skal have mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder før orloven.
  3. Du skal have arbejdet mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder. 

Satsen for barselsdagpenge afhænger af din bruttoløn. Den højeste sats er på nuværende tidspunkt 122,97 kr. pr. time.

Efter fødsel
Efter fødsel har du ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis du opfylder ovenstående betingelser. Ligeledes skal du have dagligt samvær med dit barn.

I kan som forældre, i et vist omfang, overdrage nogle af orlovsugerne og retten til barselsdagpenge til hinanden. Den ene forælder kan således have mere orlov end 24 uger og stadigvæk få barselsdagpenge.

Udover det her gennemgåede, er der mulighed for at forlænge og udskyde orlov.

Kontakt os gerne for at høre mere om dette – vi sidder klar til at hjælpe. Husk, at denne artikel ikke kan erstatte den personlige rådgivning.

Relaterede nyheder