26. jun. 2023

Der kommer ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Et EU-direktiv fra juni 2019 om arbejdsvilkår og ansættelsesbeviser træder snart i kraft. Loven skal styrke beskyttelsen af arbejdstagere i hele EU.

Lovgivning
Billede til nyheden Der kommer ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Den 1. juli 2023 får du flere rettigheder. Det skyldes, at et nyt EU-direktiv om arbejdsvilkår og ansættelsesbeviser træder i kraft den dag.

Direktivet blev oprindeligt vedtaget af EU i 2019 og har til formål at styrke beskyttelsen af arbejdstagere i hele EU.

De nye regler indebærer, at arbejdstagere har ret til at modtage oplysninger om deres ansættelse hurtigere end tidligere. Direktivet sigter mod at sikre, at arbejdstagerne er bedre informeret om deres vilkår og rettigheder.

“Det er vores ansvar som fagforbund at sikre, at den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår bliver overholdt. Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du har mistanke om, at du ikke bliver behandlet i overensstemmelse med loven,” udtaler Lone Frost, formand for DFKF.

Det er værd at bemærke, at flere fagforeninger allerede har implementeret direktivet i deres overenskomster under overenskomstforhandlingerne. Dette betyder, at hvis direktivet er blevet implementeret i en overenskomst, vil loven, der skal gennemføre direktivet, ikke finde anvendelse.

Forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven
Forskelsbehandlingsloven beskytter arbejdstagere mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika, alder, handicap eller oprindelse. Det er vigtigt at være opmærksom på handicapbegrebet, da visse sygdomme med varig funktionsnedsættelse også kan være omfattet af loven. Dette betyder, at arbejdsgiveren i sådanne tilfælde er forpligtet til at tage særlige hensyn og ikke kan afskedige en medarbejder på grund af sygdom alene.

Ligebehandlingsloven har til formål at sikre, at mænd og kvinder behandles lige på arbejdspladsen. Det er fastlagt i loven, at ingen må behandles mindre gunstigt på grund af deres køn. Desuden er det beskyttet af loven, at en lønmodtager, der har været på barsel, ikke må behandles mindre gunstigt end de andre ansatte, samt at lønmodtageren, der har været fraværende på grund af barsel, har krav på at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde. Lønmodtagere på barsel er desuden beskyttet mod opsigelse på grund af barsel.

Så hvis du skal på barsel, eller måske allerede er det, eller hvis du oplever at blive forskelsbehandlet på baggrund af race, hudfarve, religion/tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika, alder, handicap eller oprindelse, bør du kontakte os hurtigst muligt.

Du kan læse hele lovforslaget her

Se lovforslaget som pdf-fil

Relaterede nyheder