22. maj 2023

Elev modtager godtgørelse efter ophævelse af uddannelsesaftale

En afgørelse fra Tvistighedsnævnet i Viborg har fastslået, at en frisørelev har ret til godtgørelse halvandet år efter ophævelsen af hendes uddannelsesaftale.

Sager
Billede til nyheden Elev modtager godtgørelse efter ophævelse af uddannelsesaftale

En frisørelev stod i en svær situation, da hendes uddannelsesaftale blev ophævet på grund af Covid-19-nedlukningen. Heldigvis var hun medlem af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, og fik derigennem hjælp af Serviceforbundets advokat, der procederede sagen for at sikre elevens rettigheder.

Overenskomsten og fagforeningens støtte
I denne sag var frisørfagets overenskomst central, da begge parter var omfattet af denne. Eleven blev desværre konfronteret med ophævelsen af sin uddannelsesaftale på grund af nedlukningen af den salon, hun var ansat i, som følge af Covid-19. Efter ophævelsen kom hun i skolepraktik og fik senere en ny læreplads. Det blev af nævnet slået fast, at eleven først under et skoleophold opdagede, at hun havde ret til en godtgørelse, og at der derfor gik halvandet år, før fagforeningen blev involveret.

Sagens udfald
Efter en omfattende behandling af sagen besluttede Tvistighedsnævnet at tilkende eleven en godtgørelse for ophævelsen af uddannelsesaftalen. Tvistighedsnævnet fandt det afgørende, at eleven ikke havde udvist passivitet, selvom hun først rejste kravet om godtgørelse halvandet år efter ophævelsen af aftalen. Nævnet fandt det blandt andet problematisk, at der ikke var ydet tilstrækkelig hjælp og støtte til eleven i forsøget på at finde en ny læreplads eller sikre en smidig overgang til skolepraktik. Derfor blev det besluttet, at indehaveren af salonen skulle betale en godtgørelse på 40.000 kr. til eleven.

Sagen viser, endnu engang, hvor vigtigt det er at være opmærksom på ens rettigheder som elev og at søge hjælp og rådgivning hos os, hvis man oplever uretmæssig behandling eller ophævelse af sin uddannelsesaftale.

Relaterede nyheder