21. apr. 2023

LUU – hvad er det?

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) er afgørende for at sikre, at erhvervsuddannelserne lever op til det lokale erhvervslivs behov, og de styrker elevers kvalifikationer. Læs videre for at lære mere om, hvordan LUU fungerer, og hvilken indflydelse de har på erhvervsuddannelserne.

Elever
Billede til nyheden LUU – hvad er det?

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) spiller en afgørende rolle i at sikre, at erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne tilbyder kompetencer, som svarer til det lokale erhvervslivs behov. LUU består af en ligelig repræsentation af arbejdsgivere og arbejdstagere fra det pågældende jobområde i det lokale erhvervsliv samt af skolerepræsentanter.

Formålet med LUU er at rådgive skolerne i forhold til erhvervsuddannelsernes udvikling, herunder at bidrage med viden om blandt andet branchens udvikling og nye teknologier. LUU's repræsentanter har en afgørende indflydelse på, hvordan uddannelsen tilpasses lokale virksomheders behov og krav.

Næstformand i DFKF, Thomas Knarkkegaard, udtaler, at udvalgets opgave er at skabe praktikpladser og styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolen. Han understreger, at LUU-medlemmerne medvirker til, at uddannelsen lever op til de krav, som ministeriet har fastsat.

LUU holder fire-seks møder om året, hvor temaer aftales i samarbejde med skolen. Skolen har sekretariatsfunktionen i forhold til møderne, hvilket inkluderer udsendelse af referater og dagsordener. På denne måde sikrer LUU, at der er en tæt dialog mellem skolerne og det lokale erhvervsliv, hvilket bidrager til at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne og forberede eleverne bedst muligt til deres fremtidige arbejdsliv.

I sidste ende er det en win-win-situation for både virksomhederne og eleverne, da virksomhederne får arbejdskraft med de rette kompetencer, og eleverne får en uddannelse, som giver dem en konkret vej ind på arbejdsmarkedet. Derfor er LUU en vigtig aktør i arbejdet med at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne og sikre, at de lever op til virksomhedernes behov og krav.

Relaterede nyheder