12. dec. 2022

Det skal du vide om bortvisning

Er du blevet bortvist uden rimelig grund? Vi stiller skarpt på nogle af de forhold, du bør være opmærksom på som arbejdstager.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Det skal du vide om bortvisning
Foto: Unsplash

Din arbejdsgiver har mulighed for at bortvise dig, hvis du på den ene eller anden måde har misligholdt ansættelsesforholdet. Det kan dog være svært for din arbejdsgiver at vide, om der er en ordentlig begrundelse for bortvisningen.

“Hvis man skulle blive bortvist, er det det vigtigt at vide, at det er sket på et korrekt grundlag,” udtaler formand for DFKF, Lone Frost.

En bortvisning kræver nemlig væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Da det er den mest alvorlige reaktion, en arbejdsgiver kan anvende, er der derfor visse forudsætninger for, at den kan være berettiget. Her er der en liste over rimelige grunde til at bortvise:

  • Ulovlig udeblivelse fra arbejdet
  • Grov pligtforsømmelse
  • Grov overtrædelse af arbejdspladsens politikker
  • Strafbare handlinger som for eksempel tyveri fra salonen eller klinikken
  • Arbejdsvægring (hvilket betyder ulydighed, nægtelse af at udføre bestemte arbejdsopgaver)

Der vil altid være tale om en konkret vurdering i den enkelte sag, men viser det sig, at bortvisningen er uberettiget, har du som medarbejder krav på en erstatning svarende til dit opsigelsesvarsel. Viser det sig, at opsigelse i det hele taget ville være urimelig, kan en godtgørelse for urimelig opsigelse komme på tale. Og det kan blive dyrt for arbejdsgiver.

Så når der er tale om en bortvisning, skal det altid overvejes, om en mindre voldsom reaktion kan anvendes. Det kunne være i form af en skriftlig advarsel, opsigelse eller en påtale. Har du for eksempel fået en skriftlig advarsel tidligere i ansættelsesforholdet, der omhandler samme problematik som udgangspunktet for bortvisningen, skal der generelt mindre til, for at bortvisningen anses som berettiget.

Din arbejdsgiver har pligt til at reagere hurtigst muligt på den overtrædelse, som vedkommende mener, er en rimelig grund til bortvisning. Men du som medarbejder har også en forpligtelse til at reagere hurtigt, hvis du modtager en bortvisning, som du mener, er uberettiget.

“Vi ønsker bestemt ikke at se vores medlemmer blive bortvist, og derfor sidder vi klar til at rådgive hvert enkelt medlem, som skulle komme ud for dette. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme,” udtaler Lone Frost.

Relaterede nyheder