25. apr. 2022

Guide: Sådan er du beskyttet mod en fyreseddel under graviditet eller barsel

En arbejdsgiver må ikke fyre dig, fordi du er gravid eller på barsel. Her gennemgår vi, hvordan du er beskyttet mod at blive fyret, hvis du er gravid eller på barsel.

Orlov
Billede til nyheden Guide: Sådan er du beskyttet mod en fyreseddel under graviditet eller barsel
Foto:Pexels

Ligebehandlingsloven beskytter dig mod at blive fyret på grund af graviditet, fertilitetsbehandling, barsel eller adoption.

Det gælder uanset, om du er fastansat, elev eller i en tidsbegrænset stilling fra det tidspunkt, hvor du fortæller din arbejdsgiver, at du venter barn.

På den måde er man altså som hovedregel beskyttet mod at blive fyret under graviditet eller barsel af ligebehandlingsloven.

Det vil sige, at arbejdsgiver skal bevise, at vedkommende ikke afskediger eller bortviser dig på grund af din barsel eller graviditet. Afskedigelsen skal begrundes i andre forhold og skal kunne bevises.

Her gennemgår vi de mest relevante bestemmelser fra Ligebehandlingsloven:

Ret til at vende tilbage til samme arbejde og arbejdsvilkår
Hvis du har holdt barsels-, fædre- eller forældreorlov har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige, og til at nyde godt af enhver forbedring i arbejdsvilkårene, som de ville have været berettiget til under deres fravær. 

(Ligebehandlingslovens §8 a, stk. 1) 

Ret til at anmode om ændrede arbejdsvilkår
Forældre, der vender tilbage til arbejde efter endt orlov, kan skriftligt bede om ændrede arbejdstider og -mønstre i en nærmere angivet periode. Sådan en anmodning skal arbejdsgiveren overveje og besvare skriftligt under hensyn til både arbejdsgiverens og lønmodtagerens behov. 

(Ligebehandlingslovens §8 a, stk. 2) 

Beskyttelse mod afskedigelse på grund af graviditet og barsel
En arbejdsgiver må ikke afskedige dig eller udsætte dig for anden mindre gunstig behandling, fordi du ønsker at holde barsels-, fædre- eller forældreorlov efter barsellovens regler. Arbejdsgiveren må heller ikke afskedige dig, fordi du ønsker at ændre dine arbejdstider eller arbejdsmønstre i forbindelse med, at du vender tilbage til arbejde efter endt orlov. Beskyttelsen mod afskedigelse på grund af graviditet og barsel omfatter også afskedigelse på grund af fertilitetsbehandling og i forbindelse med adoption. 

(Ligebehandlingslovens §9)

Er du i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Vi er altid klar til at hjælpe dig.

Relaterede nyheder