21. feb. 2022

Flere får ugyldige konkurrenceklausuler i deres kontrakt: Gælder det også dig?

Flere medlemmer oplever, at der bliver tilføjet en ugyldig konkurrenceklausul til deres kontrakt. Se vores anbefalinger her.

Opsigelse
Billede til nyheden Flere får ugyldige konkurrenceklausuler i deres kontrakt: Gælder det også dig?
Rikke Haldborg er jurist hos DFKF. Foto: Anders Reinholdt Jonssen

Arbejdsgivere vælger i større grad end tidligere at tilføje en konkurrenceklausul til ansættelsesaftaler. Og her i forbundet behandler vi specielt for kosmetikere flere sager end før i tiden, hvor der er tilføjet en ugyldig konkurrenceklausul.

”Helt grundlæggende kan man sige, at en konkurrenceklausul er en bindende aftale, der betyder, du ikke må konkurrere med din arbejdsgiver. På den måde må man eksempelvis ikke skifte job til en konkurrent”, fortæller Rikke Haldborg, der er jurist i DFKF.

Problemet er bare, at konkurrenceklausulerne i de fleste tilfælde slet ikke er gyldige.

”Vi ser en del kontrakter, hvor der står, at medarbejderen er omfattet af en konkurrenceklausul. Men man kan altså kun pålægge en medarbejder sådan en klausul, hvis man er i en særlig betroet stilling typisk som leder eller nøglemedarbejder”, siger Rikke Haldborg.

Et eksempel kunne være en større klinik- eller frisørkæde, hvor man som betroet medarbejder eksempelvis behandler regnskaber og leverandøraftaler, eller hvis du som medarbejder har fuldmagt til at agere på virksomhedens vegne.

”Men eftersom en kosmetiker eller frisør typisk ikke bliver betragtet som en særlig betroet medarbejder, er en konkurrenceklausul sjældent relevant for vores medlemmer”, siger Rikke Haldborg.

Derfor undrer det hende, at fortsat flere får indsat en konkurrenceklausul i deres kontrakt.

”Uanset hvornår konkurrenceklausulen er underskrevet, er det vores klare anbefaling, at du sender den ind til os, så vi kan vurdere gyldigheden af den, og hvilken betydning, den eventuelt har for dig”, siger Rikke Haldborg.

En konkurrenceklausul skal ikke forveksles med afstandskravet ved selvstændig virksomhed.

Her er reglerne for en konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul gælder for en særligt betroet medarbejder ved fratrædelse af sin stilling, og hvor medarbejderen ikke længere modtager løn fra virksomheden.

En konkurrenceklausul gælder i en periode på maksimalt 12 måneder, hvor arbejdsgiveren kan kræve en økonomisk erstatning ved overtrædelse. Den betroede medarbejder skal have været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst seks måneder inden.

Derudover skal det også fremgå af konkurrenceklausulen, at den betroede medarbejder får kompensation, når klausulen træder i kraft, og den skal være skriftligt begrundet.

Kompensationen skal med en aftalt varighed på op til seks måneder udgøre mindst 40 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet per måned, den gælder. For klausuler med en aftalt varighed på mere end seks og højst 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet per måned, den gælder.

Klausulen skal indeholde den aftalte økonomiske kompensation, som medarbejderen vil modtage i den periode, hvor klausulen er gældende efter fratræden.
Hvis den tidligere betroede medarbejder tager job i en konkurrerende virksomhed, vil dette være en overtrædelse af konkurrenceklausulen og medarbejderen kan blive pålagt en konventionalbod, uagtet om arbejdsgiver har lidt et tab eller ej.

Relaterede nyheder