23. apr. 2021

Faglig guide: Her er de mest centrale bestemmelser om arbejdstid

I øjeblikket modtager vi en lang række henvendelser om spørgsmål relateret til arbejdstid. Derfor har vi her i en guide samlet de mest centrale bestemmelser om arbejdstid for dig som kosmetiker eller frisør.

Arbejdstid
Billede til nyheden Faglig guide: Her er de mest centrale bestemmelser om arbejdstid
Foto: Få reglerne for arbejdstid i den faglige guide. Af Unsplash

Må jeg arbejde på en søndag? Hvor mange timer i træk kan jeg blive sat til at arbejde? Og hvornår har jeg egentlig krav på en pause?

Spørgsmålene relateret til ens arbejdstid kan være mange, og i øjeblikket modtager vi mange henvendelser med spørgsmål. Derfor har vi her samlet en række gode råd til dig.

Guiden omfatter de mest centrale bestemmelser fra både overenskomsten og Arbejdsmiljøloven.

Centrale bestemmelser om arbejdstid fra overenskomsten:

Generelt om ugentlig arbejdstid

 • Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, der fordeles over 5 hverdage eller således, at der over en 4 ugers periode er 4 fridage.
 • Den ugentlige arbejdstid kan variere, men den gennemsnitlige arbejdstid over en max. 16 ugers periode skal være 37 timer.
 • Ved ansættelsen skal parterne træffe aftale om, hvorledes ugens arbejdstid skal lægges.

Vedr. arbejde mandag til fredag:

 • Der kan fra mandag til fredag arbejdes i tidsrummet 8.00 – 17.30, dog en dag til kl. 20.00. Der kan efter aftale arbejdes to lange dage om ugen til kl. 20.00, men dette indebærer, at der i denne uge ikke må arbejdes om lørdagen.

Vedr. lørdagsarbejde:

 • På lørdage kan der arbejdes i tidsrummet 8.00 – 14.00 eller 7.00 – 13.00. På lørdage kan der arbejdes til kl. 17.00, men det medfører, at der i disse uger (mandag – fredag) ikke må arbejdes efter kl. 17.30.
 • Hvis der over en 4 ugers periode arbejdes 3 lange lørdage (til kl. 17.30), indebærer det, at lønmodtageren ikke må arbejde den 4. lørdag i perioden, og i denne uge vil der være to ugentlige fridage. Denne placering af arbejdstiden kan kun bero på frivillig aftale.

Vedr. søndagsarbejde:

 • Søndagen før jul må der arbejdes til kl. 20.00.

Søndagsarbejde herudover:

 • Søndagsarbejde er frivilligt og skal fremgå af ansættelsesaftalen.
 • Der kan maksimalt arbejdes 16 søndage om året.
 • For hver søndag, der arbejdes, har du efterfølgende retten til frihed fra arbejdstids ophør fredag til arbejdstids begyndelse mandag. Dette afvikles indenfor de kommende 16 uger.
 • Der må ikke arbejdes på to på hinanden følgende søndage.

Vedr. overarbejde

 • Svende kan udføres indtil 5 timers overarbejde pr. uge, i juleugen dog indtil 12 timer. Der kan dagligt ikke udføres overarbejde ud over 1 time efter normal arbejdstids ophør.

Friweekender

 • Svende og mesterstedfortrædere har ret til fri 6 weekender over en 52 ugers periode, som ligger ud over weekender i ferie og feriefridagsperioder.

Særlige dage og feriedage

 • Nytårsaftensdag kan der arbejdes til kl. 14.00.
 • Nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag samt 2. juledag er fridage.

Centrale bestemmelser om arbejdstid fra Arbejdsmiljøloven:

11-timersreglen
Du skal have mindst 11 timers sammenhængende hvile inden for et døgn. I praksis betyder det, at der som minimum skal gå 11 timer, fra du får fri fra arbejde, til du møder igen.

Fridøgn
Hvis du møder på arbejde alle ugens syv dage, har du ret til minimum et fridøgn, 24 timer, som skal placeres i forlængelse af en hvileperiode (11-timersreglen). Fridøgnet skal, så vidt det er muligt, lægges på en søndag.

48-timersreglen
Din arbejdstid må højest være 48 timer i gennemsnit pr. uge set over en periode på fire måneder. Din ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger.

Pauser
Du har ret til at holde en pause, hvis din arbejdstid er længere end 6 timer. Pausen skal være så lang, at du får koblet ordentligt fra. Det er typisk en halv time, hvor du har tid og ro til at spise. Herudover skal der være mulighed for små korte pauser.

Bestemmelserne i Arbejdsmiljøloven gælder for alle, også selvom du ikke arbejder under overenskomsterne.

Relaterede nyheder